-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20467)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13085)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9769)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5314)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2542)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1664)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1558)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1092)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(948)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27275 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در دين مبين اسلام جايگاه زن همان مقام و جايگاهي است كه امروز در اين جامعه به آن نگاه ميشود (از نظر شخصيتي و حضور در اسلام و در حدود وچارچوب شرع زن در اجتماع) همچنانكه در حدود اسلام زنان حضور فعالي در جامعه داشتند مگر نه اينكه ما از همان پيامبر و از همان اسلام الگوئي ميگيريم؟

موارد زير را عرض ميكنم، ضمن آنكه درعبارت ( جايگاهي كه امروز در اين جامعه به آن نگاه ميشود )از سوي شما توضيحي داده نشدهو مقداري سؤال را مبهم نموده.

1ـ زن، پيش از هر چيز، انسان است و براي بررسي جايگاه زن، نخست بايد جايگاه انسان را بدانيم. بنابر آيه كريمة: اِنّي جاعلٌ في الارض خليفه و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني خواهم گماشت، انسان خليفه و جانشين خداوند بر روي زمين است. ما انسانها موظف به متجلّي ساختن صفات و كمالات حضرت ا... تعالي بر صحنة گيتي هستيم و آنگاه به جايگاه حقيقي خود دست مييابيم كه در اين راه گام نهيم و هم به قدر وُسع خود بكوشم.

2ـ هر كدام از زن و مرد در اين راه وظايفي بدوش ميكشند و به ميزان عمل به اين وظايف، جايگاه حقيقي و مطلوب خود را بدست ميآورند. بنابراين جايگاه حقيقي هر كدام از ما، توسط خود ما، تحقق خواهد يافت و در وهلة اول ربطي به محيط و زمانه ندارد. ميبينيم كه آسيه زن فرعون، در قصر او چنان كرد كه يكي از چهار زن برگزيدة اديان ميباشد. در هر صورت نميتوان نقش زمان و مكان را ناديده گرفت.

3ـ نقش زن در جملهاي زيبا اينگونه بيان ميشود كه از دامنزن، مرد به معراج ميرود بعبارت ديگر ميزان تأثيرگذاري زن در اجتماع از ميزان تربيتي كه وي به فرزندان خود ميدهد متجلي ميشود. ما منكر نقش اقتصادي و اجتماعي او در عرصة فعاليتهاي اجتماعي نيستيم و اسلام عزيز حق شغل و مانند آن را براي زن به رسميت شناخته است و در تمامي اين شئون، حقوق زن مورد تأييد و تأكيد اسلام است. امروزه نيز نسبت به گذشته حضور زنان در جامعه بسيار چشمگيرتر ميباشد. و دليل آن اسلامي بودن حكومت ماست كه به زنان اجازه ميدهد ضمن رعايت حجاب و حدود شرعي به فعاليت فرهنگي، اقتصادي و ... در جامعه بپردازند، امروزه بيش از پنجاه درصد دانشجويان ما را در بسياري از رشتههاي تحصيلي زنان تشكيل ميدهند كه اين حاكي از ايفاي نقش اجتماعي گستردة بانوان در امروز

و فرداي ماست. تربيت نسلي ايثارگر كه پيروزي انقلاب و هشت سال حماسه دفاع مقدس را رقم زد و حضور بانوان در عرصة تظاهرات و ... بخش ديگري از اين تلاش عظيم است. در هر صورت به نظر ميرسد اين حضور نبايد به وظايف تربيتي زنان خللي ايجاد كند چرا كه آنان بيش از هر چيز مظهر جمال و رحمت خداوندند و آمار طلاق از سويي و بزهكاري جوانان از سوي ديگر گرچه داراي دلايل فراواني است اما يك دليل آن هم يقيناً كاهش توجه جامعه و زنان به نقش بيبديل زن در استحكام خانواده و تربيت نسل صالح ميباشد كه مقدمه تشكيل مدينة فاضل است.

منابع و مآخذ :

1- سورة بقره آيه 30

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.