-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11176)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8472)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27298 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علم اعدادچيست؟و كساني كه به اين علم تسلط دارند آيا مي توانند از آن استفاده ابزاري در برابر مشكلات روزمره (درباره امور كلي دين) در برابر دشمنان را نمايند يا بعضي بايدها و نبايدهارا بايد مد نظر داشته باشد. حضرت آيت الله خامنه اي را در جايي شنيدم كه به اين علم واقف هستند آيا درست است و اگر درست است چرا از اين علم در مورد دشمنان اسلام (اسرائيل و ...) استفاده نمي كنند.دربارة سؤال شما نكاتي را متذكر مي شوم.

1ـ آنچه كه علم اعداد، علم حروف يا علم خواص حروف ناميده مي شود بدون اينكه جنبة علمي داشته باشد در تمدن اسلامي گسترش بسيار يافته است و كتابها و وسايل ديگري در اين باب نوشته اند. بر طبق قواعد اين علم با رعايت حساب ابجدي، از كلمات و جملات، خاصيتهايي را بدست مي آورند و اين كار را با كلمات قرآن و احاديث هم انجام مي دهند و نكاتي را استخراج مي كنند و معتقدند از خواص حروف مي توان آيندة خود را بدست آورد يا رفع بلا نمود و يا به حكومت و قدرت رسيد كه اين مسايل مطابق با شرع نيست و عقل نيز آن را تأييد نمي كند و با هدف اغفال مردم صورت مي گيرد. (1)

2ـ تصرف در عالم و كسب چنين قدرتهايي در هر صورت شدني و ممكن است كه از راه خداشناسي، رياضت و مانند آن تحصيل شود و بطور كلي به دو راه حلال و حرام مي توان چنين قدرتهايي را كسب نمود. اما اسلام هيچگاه به اين امر توصيه ننموده و آنرا هدف نمي داند بلكه براي كسيكه در راه خداوند گام بر مي دارد كسب بعضي مقامات، علوم و قدرتها، طبيعي است.

و اين افراد كه از راه دين به چنين قدرتي دست يافته اند هيچگاه براي نفع شخصي خود از قدرت و علم خدادادي استفاده نمي كنند و موظف هستند مطابق با ظاهر شريعت زندگي نموده، مشكلات خود را حل كنند.

نمونة واضح آن عدم استفاده امام حسين (ع) از قدرت ولايي خود در جريان حادثة كربلاست.

ما مكلف به وظيفه هستيم و بايد مانند يك عبد به وظايف خود عمل كنيم. دنيا محل آزمايش انسانهاست. اصولاً اينكه شما پرسيديد آيا مي شود از اين علوم عليه دشمن استفاده كرد ناشي از نگاه نتيجه گرا در مقابل نگاه وظيفه گرا و وظيفه مدار است.

آنچه بايد اولويت اول يك مسلمان باشد عمل به وظيفه است و نتيجه در درجة دوم اهميت است. به همين خاطر قرآن كريم مي فرمايد: بگو هرگز جز آنچه خدا خواسته به ما نخواهد رسيد اوست مولاي ما و اهل ايمان در هر حال بر خدا توكل خواهند كرد. بگو كه شما منافقان جز يكي از دو نيكي چيزي مي توانيد بر ما انتظار بريد؟ (2) يعني يا پيروز خواهيم شد كه پيروزي دنيوي است و يا شهيد خواهيم شد كه پيروزي اخروي است. ما موظف به فكر، برنامه ريزي و وحدت و تلاش هستيم تا در ساية آن موفق شويم همانطور كه قرآن كريم مي فرمايد:

ان ليس للانسان الا ما سعي (3)

پس آنچه براي انسان مي ماند سعي و تلاش اوست و پاداشي كه خداوند در آخرت به انسانها مي دهد به ميزان تلاش آنهاست و پيروزي ظاهري دنيوي لزوماً به معناي سعادت نيست گر چه بايد براي آن هم تلاش كنيم.

منابع و مآخذ:

1ـ فرهنگ معارف اسلامي، ج2، ص1319، دكتر سيد جعفر سجادي

2ـ قرآن كريم، سورة توبه آيه 51ـ52

3ـ قرآن كريم، سورة نجم، آيه 39

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.