-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20261)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9727)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5286)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2538)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1660)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1547)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(943)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27331 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در دين اسلام فقط پسرها به خواستگاري ميروند و دخترها حق انتخاب ندارند؟زيرا اين نوع خواستگاري از بزرگترين عوامل حفظ حيثيّت و احترام زن است. اصولاً خداوند در بستر طبيعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن.

طبيعت زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است. و اين يكي از تدابير حكيمانه و شاهكارهاي خلقت است كه در غريزه مرد، نياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است و نيز ضعف جسماني زن در مقابل نيرومندي جسماني مرد را، بدين وسيله جبران كرده است.

خلاف حيثيت و احترام و كرامت و عزت نفس است كه به دنبال مرد بدود. براي مرد قابل تحمل است كه از زني خواستگاري كند و

جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگري خواستگاري كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زني رضايت خود را در همسري با او اعلام كند. اما براي زن كه ميخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد و بر سراسر وجود او حكومت كند قابل تحمل نيست كه مردي را به همسري خود دعوت كند و احياناً جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگري برود.

قطع نظر از اسلام و اسلام شناسان، روان شناسان نيز به اين نكته توجه كرده و آن را يادآور گشته و گفتهاند:

»حيا و خوداري ظريفانه زن، غريزه نيست بلكه دختران حوّا، در طول تاريخ دريافتند كه عزّت و احترامشان به اين است كه به دنبال مردان نروند. خود را مبتذل نكنند و از دسترس مرد خود را نگه دارند؛ زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.«

{P - مجموعه آثار، مرتضي مطهري، ج 19، ص 53، انتشارات صدرا P}

آري غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز و اما اين كه فرمودهايد چرا دخترها حق انتخاب ندارند، اين سخن شما صحيح به نظر نميرسد چون دخترها هم حق انتخاب دارند، گاهي نفرات متعددي به خواستگاري دختر ميروند و اين دختر با ميل و رغبت خود، به يكي از آنها پاسخ مثبت ميدهد و ديگران را رد ميكند، آيا اين انتخاب نيست؟

شايد منظور شما از انتخاب، همان خواستگاري است يعني چرا دختران به خواستگاري مردها نميروند؟ اگر منظور اين است جواب آن در بخش پيشين پرسش مذكور يادآور شديم و نيازي به تكرار نيست.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.