-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2734 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

روابط اجتماعي مابايد چگونه باشد؟ چگونه با مردم صحبت كنيم و احوال پرسي نماييم ؟ هنگام رفتن مهمان از خانه , چه كلماتي را به كار بگيريم تا زيباتر بوده و تأثير مثبت و خوبي داشته باشد؟

راوي مي گويد: از حضرت امام صادق 7پرسيدم : حد محاسن اخلاقي چيست ؟ (بهترين آداب اجتماعي چيست )؟

حضرت در پاسخ فرمود: با مردم به نرمي و گرمي برخورد كني . پاك و منزه و در كمال ادب سخن بگويي (حرف هاي ركيك و خشن نگويي و بد صحبت نكني ) مثلاً شيطان با كمال بي ادبي به خدا عرض مي كند: ربّ بمااغوتيني لاءزيّنّن لهم في الاءرض و لاءغوينّهم اجمعين ; پروردگارا, چون مرا گمراه ساختي , من نعمت هاي مادي را در نظرآن ها زينت مي دهم و همگي را گمراه خواهم ساخت >.(1)ء

نسبت گمراهي را به خداوند متعال مي دهد اما حضرت ابراهيم 7دربارهء خداوند متعال مي گويد: آن كسي كه مراآفريد و پيوسته راهنماييم مي كند و كسي كه مرا غذا مي دهد و سيراب مي نمايد و هنگاميكه بيمار شوم , مرا شفامي دهد.(2) جنمي گويد: وقتي مرا بيمار كرد, شفايم مي دهدج .

خلاصه اين كه هنگام صحبت , پاكيزه و در كمال ادب حرف بزند. و هنگام روبه رو شدن با اقوام , با صورت متبسّم و گشاده رويي برخورد كند.(3)

در اين حديث به سه صفت از آداب معاشرت و روابط اجتماعي اشاره شده است . صفات اخلاقي زياد است , ازجمله , پيشي و سبقت گرفتن در سلام , مصافحه و دست دادن با دوستان و خويشاوندان , مسواك كردن وخوشبونمودن دهان , پاكيزه بودن لباس , عيادت بيماران و... اين نوع آداب روابط اجتماعي را محكم مي كند.

معمولاًوقتي مهمان وارد خانه مي شود يا مي خواهد برود, اين نوع كلمات را به كار مي برند و بعد از سلام , با چهره ءمتبسّم و خوش رويي مي گويند: خيلي خوش آمديد! لطف فرموديد! زحمت كشيديد! كلبهء ما را روشن كرديد! بزرگي نموده و فقير نوازي كرديد! شرمنده مان كرديد! بسيار خوشحال شديم و امثال اين كلمات .

گفتني است : اين گونه صحبت كردن و اظهار كلمات دربارهء اشخاص به خصوصي به كار مي رود, نه هر كسي ;يعني زنان و دختران وقتي دوستان و محارم خود را مي بينند, جنين كنند, نه نسبت به هر كسي . همين طور مردان .بنابراين اگر دختر جوان مجردي ببيند پسر عمو, يا پسردايي مجردش به خانه شان آمده , با وقار صحبت مي كند وخيلي با چهرهء گشاده برخورد نكند.

(پـاورقي 1.حجر (15 آيه 39

(پـاورقي 2.شعراء (26 آيات 78ـ 80

(پـاورقي 3.صدوق ,معاني الاءخبار, ص 253 طبق نقل اخلاق فلسفي , ج 1 ص 195

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.