-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(30956)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13352)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12289)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6803)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2698)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2015)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1965)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1709)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1430)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27470 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

چگونه است كه در ظاهر امر ساير اديان الهي از ما پيشرفته تر هستند و تكنولوژي و رفاه آنان بيشتر است ؟
يادآور مي شويم كه شريعت پيامبر اسلام كامل ترين شريعت و پيامبر اسلام خاتم پيامبران و افضل همه آنان است . درباره اين كه نوشته ايد در ظاهر امر ساير اديان الهي از ما پيشرفته تر هستند و تكنولوژي و رفاه آنان بيشتر است ، توجّه شما را به چند نكته اساسي معطوف مي داريم : نخست اينكه ما گاهي اسلام را با ساير اديان الهي يعني شرايعي كه خداوند بر حضرت موسي و حضرت عيسي ( عليها السلام ) نازل كرده مقايسه مي كنيم و گاهي اسلام را با اديان كنوني مقايسه مي نماييم مانند يهوديّت و مسيحيّت .
در مقايسه اوّل كه اسلام با ساير اديان الهي مقايسه شوند ، بي ترديد شريعت اسلام از همه شرايع آسماني كامل تر و جامع تر است و اساساً تغيير شرايع و آمدن شريعت بعدي و جايگزيني آن نسبت به شريعت قبلي به مثابه كلاسهاي متعدّدي است كه انسانها طي كرده اند و هر چه استعدادها و ظرفيت انسانها بالاتر رفته ، شريعتي كامل تر و جامع تر براي آنان نازل گرديده است تا آن هنگام كه انسانيّت اين استعداد را پيدا كرد كه از يك شريعت ابدي و جاوداني و جامع و كاملي مانند اسلام برخوردار شود . با اين بيان روشن شد كه اسلام قابل مقايسه با اديان كنوني نيست . زيرا كتب آسماني اين اديان تحريف شده و تغيير و تحوّل در آنها راه يافته است .
نكته ديگري كه توجّه به آن مهم تر از مسائل قبلي است ، اين است كه نبايد به هيچ وجه تصوّر كرد كه تكنولوژي غرب و صنعت پيشرفته آنان ، مربوط به آيين و دين آنان است . كساني كه اهل مطالعه باشند ، مي دانند كه كليسا مدّت ها با علم در تضاد بود و بعضي از دانشمندان كه برخي نظريه هاي علمي را ابراز كردند از ناحيه كليسا محكوم شدند و توجّه به محتواي تورات و اناجيل نيز اين مطلب را روشن مي سازد كه اين تعليمات به گونه اي نيست كه بتواند بشريّت را در ميدان هاي مختلف زندگي اداره كرده و آنان را به سعادت و رستگاري ايده آل برساند .
متقابلاً اسلام مشعل دار تمدّن و فرهنگ و علم است . اسلام ضمن اينكه انسان ها را از نظر معنوي به عالي ترين مدارج معنوي سوق مي دهد و آدمي را از ظلمت و تاريكي مادّه به عالم نور و تجرّد و صفا و معنويّت متوجّه مي سازد ، از نظر دنيا هم نه تنها مخالف با علم نيست بلكه طرفدار علم و منادي فرهنگ و تمدّن است و اين مسلمانان بودند كه در پيشرفت علم و تمدّن پيشقدم بودند و به اين حقيقت ، حتّي تاريخ نويسان غيرمسلمان هم معرّف هستند . في المثل يكي از شاگردان امام صادق ( عليه السلام ) جابر بن حيان بوده است كه از آن امام بزرگ ، اندوخته هايي از علم شيمي را كسب كرده كه هم اكنون رساله هايي از آن در كتابخانه هاي بزرگ غرب وجود دارد .
امّا اينكه چرا مسلمانان اين چنين عقب افتاده هستند ، به دليل آن است كه مسلمانان به كتاب آسماني خويش قرآن عمل نكردند . آنان در اثر دور افتادن از تعاليم ديني خود به ذلّت و فرومايگي تن دادند و سلطه استكبار را بر تمام ابعاد زندگي خويش پذيرفتند . اكنون كه جرقه اي از اسلام در اين كشور به وجود آمده ، مي بينيم چگونه دشمنان اسلام عليه آن به تكاپو افتادند . اميد است تا مسلمانان بيدار شوند و به عظمت و مجد و عزّت خويش واقف شوند و به طريق واحد اسلام و قرآن باز گردند تا با عمل به آيين مترقّي خويش ، سيادت و عظمت به آنان باز گردد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.