-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2757 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شخصيت مؤلف تفسير و هدف او از تفسير چيست ؟ خصوصيات مختلف اين تفسير ازنظر سبك و شيوهء نگارش و تعداد جلدهاي آن را توضيح دهيد.

ميرزا محمد تقي تهراني از عالمان شيعي معاصر متولد سال 1313و متوفاي سال 1406قمري مي باشد كه تفسيري در پنج جلد و به زبان فارسي كه شامل تمام آيات قرآن است , نوشت . هدف مفسّر تبيين وروشنگري آيات بوده است و لذا با زبان ساده و مناسب با فهم تودهء مردم نگاشته و از وارد كرده مباحث فني و ادبي پرهيز كرده و در مقولهء ادبيات و واژه شناسي و مباحث فني وارد نشده است . با اين كه نثر فارسي آن قديمي و شيوه ءارائه و طرح مباحث در خور نسل هاي گذشته است , اما براي مخاطبان نسل جديد هم مطلوب است . به ابعاد هدايتي و ارشادي توجه فراوان دارد و خواننده را به مسائل معنوي و تربيتي سوق مي دهد.

روش مفسر بدين شكل است كه پس از انتخاب آيه يا آياتي از قرآن مجيد به ترتيب مصحف , نخست آيه راترجمه مي كند و چنانچه شأن نزولي يا روايتي از طريق اهل بيت : نقل شده باشد مي آورد, آن گاه پيام آيه را شرح و توضيح مي دهد. گفتني است كه در نگرش كلي , روش مفسر, تفسير اجتهادي است و لذا به بحث هاي عقلي و نكات استدلالي متناسب با تفسيري فارسي توجه نشان داده و بحث هاي موضوعي متناسب با آيه را عنوان كرده است .مؤلف اين تفسير را بر اساس تفسير صافي اثر ملا محسن فيض كاشاني تدوين كرده است . اين تفسير نخست در تهران توسط دارالكتب الاسلاميه در سال 1370قمري مطابق با 1329شمسي در قطع وزيري به چاپ رسيده , سپس شركت سهامي چاپ آن را در سال 1344شمسي تجديد چاپ كرده و چاپ سوم اين تفسير توسط انتشارات برهان در سال هاي 1356تا 1358انجام گرفته است .()

(پـاورقي 1.بهاء الدين خرمشاهي , دانشنامهء قرآن و قرآن پژوهي , ج 1 ص 702

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.