-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2758 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آب نيسان، چه موقعي از باران است و چه دعايي بايد بر آن بخوانيم و خواص آن چيست؟

ماه نيسان ماه هفتم از ماههاي سرياني و ماه اول در تقويم يهودي و ماه چهارم در تقويم رومي كه اكنون در بلاد عربي به جاي ماه آوريل به كار ميرود(1). ماه دوم بهار مطابق با ارديبهشت فارسي و ثور عربو تقريباً مطابق است با ماه آوريل فرانسوي و آب باران در آن موسم را نيسان يا آب نيسان ميگويند.(2).

در روايات در فضيلت نوشيدن آب نيسان مطالبي آمده است. البته آب باران مطلقاً در هر فصلي كه ببارد مبارك است و منفعت دارد، ولي در خصوص آب باراني كه در ماه ارديبهشت ببارد از پيامبر(ص) نقل شده كه باران اين فصل را در ظرفي جمع كرده و هر يك از سوره فاتحه و آيت الكرسي و قل هواللّه احد و قل اعوذ بربّ الفلق و قل اعوذ بربّ الناس و قل يا ايّها الكافرون را هفتاد مرتبه بر آن خوانده شود و طبق روايت ديگر هفتاد مرتبه سوره قدر و اللّه اكبر و لااله الاّاللّه و صلوات برآن خوانده شود براي بسياري از درها شفا است و براي بدن مفيد است و خوردن آن به قصد برآورده شدن حاجات نافع است و چنين روايتي از امام صادق(ع) نيز روايت شده است.(3).

(پاورقي1 دائرة المعارف بزرگ فارسي، ج 3، ص 3097.)

پاورقي2 لغت نامه دهخدا، ج 14، ص 20286.

(پاورقي3 مفاتيح الجنان، اعمال ماههاي رومي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.