-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31079)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6946)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27596 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا اهل تسنن در فروع و اصول از مذهب اهل بيت عليهم السلام روي گردانده اند ؟
اين زمامداران و اولياء امور امت بودند كه از ( اهل بيت (ع ) عدول كرده و ازآنها روي گردانده اند . ايـن جـريـان , از همان روز كه به خاطر ( خلافت ) از آنها عدول كردند و آن را به انتخاب و اختيار خـود گرفتند سرچشمه گرفته , و جريان يافته است , با اينكه نص صريح بر ( خلافت اميرمومنان علي (ع ) ) وجود داشت ; چه اينكه ديدند عرب بر بودن ( خلافت ) در يك خاندان صبر نخواهد كرد لـذا , نـصـوص آن را تـاويل بردند و( خلافت ) را به انتخاب گذاردند , تا هر كدام از قبائل آنها به آرزوي رسـيـدن بـه آن باشند گرچه سالها طول بكشد , گاهي در اينجا باشد , و گاهي در آنجا , ومرتبه اي ديگر در قبيله اي دورتر . آنـهـا هـر چـه قدرت و قوت داشتند براي تاييد آن به كار گرفتند و تمام كساني كه مخالف با اين معني بودند در هم شكستند . اين وضع , آنان را ناچار ساخت كه از ( مذهب اهل بيت (ع ) ) كناره گيرند , و آنچه از ( كتاب ) و ( سنت ) , دلالت بر ( وجوب تعبد و تسليم در برابر آنان ) داشت ,تاويل نمايند . اگر آنها تسليم ظواهر ( ادله ) مي شدند و به سوي ( اهل بيت (ع ) )باز مي گشتند و خواص و عوام را در اصـول و فـروع بـه آنـان ارجاع مي دادند , راه بازگشت را بر خود مي بستند و از بزرگترين مـبـلـغـان و دعـوت كـنـنـدگـان به سوي ( اهل بيت (ع ) ) مي گرديدند ; اما اين ( حقيقت ) با خواسته هاي آنان و آنچه را كه بر آن عزم داشتند سازگاري نداشت و با حزم و دورانديشي و قدرت سياسيشان وفق نمي داد . كسي كه دقت بنگرد و اين شئون را با تيزبيني ببيند , خواهد دانست كه عدول از( امامت اهل بيت (ع ) در مـذهـب و مباحث مذهبي ) تنها فرعي است از عدول از( امامت , ولايت و خلافت عمومي آنان پس از پيامبر (ص ) ) . و اما تاويل و توجيه ادله اي كه دلالت بر ( امامت و پيشوائي خصوصي ) آنها در مسائل مذهبي داشت , پس ازتوجيه و تاويل ادله اي بود كه دلالت بر ( امامت عامه ) و حكومت و خلافت آنها پس ازپيامبر (ص ) مي كرد . و اگر غير از اين بود , كسي از آنان روي برنمي تافت .

المراجعات / ترجمه محمد جعفر امامي ( حق جو و حق شناس )
موسوي عاملي - سيد شرف الدين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.