-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20067)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13075)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9705)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5187)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2535)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1658)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1537)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1332)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1087)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(940)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

2 - ضررهايي كه تصوف براي اسلام و مسلمين داشته و دارد شرح دهيد ؟
2 - خطر تصوف يكي از مهمترين ضررهاييكه تصوف و به طور كلي دسته بنديها براي اسلام داشته ودارد , از بين بردن اتحاد و يگانگي مسلمانهاست و بديهي است كه مسلمانها , به ويژه در اين زمان كـه دشـمـنـان اسلام درصدد مبارزه با مسلمانان و از بين بردن اسلام هستند بيشتر از هر چيز به اتحاد و يگانگي نيازمندند . اتـحـاد و يـگـانـگي از نظر اسلام اهميت زيادي دارد و در سايه همين اتحاد مقدس وفشردگي و هـمـاهـنـگي بود كه مسلمانان در صدر اسلام توانستند در برابر آنهمه دشمن ايستادگي كنند و سرانجام نداي اسلام را به جهانيان برسانند . هميشه اسلام با دو چيز مبارزه كرده است . يـكـي دسـته بندي در داخل اسلام و دوم دكان درست كردن در مقابل مسجد , و حتي موقعي كه مـنـافـقـين مسجدي بنا كردند و خيال داشتند به اين وسيله يعني به عنوان نام مقدس ( مسجد ) نقشه هاييكه داشتند پياده كنند رسول اكرم (ص ) دستور داد آن مسجد راخراب كردند , و داستان مسجد ( ضرار ) كه در قرآن هم (1) ذكر شده است مربوط به همين مسجد است . اكـنون از شما سوال مي كنيم اسلامي كه اجازه نمي دهد حتي مسجد اگر موجب اختلاف و ازهم گـسـسـتـگي جمعيت مسلمانها باشد بنا شود آيا اجازه مي دهد در مقابل مسجد خانقاه بسازند و مـردم را بـه نـام عـبـادت و ذكر خدا كه مركز آن مسجد است به آنجابكشانند ؟به فرض كه ازاين مـوضـوعـات هم صرف نظر كرديم مي گوييم اگر زير اين كاسه نيم كاسه يي نيست چرا دسته يي حـسـاب خـودشـان را از ساير مسلمانها جدا و در محلي غير از مسجداذكار مخصوص و شعارهاي خـاصـي را زمـزمه مي كنند ؟اصولا در كجاي اسلام خانقاه سازي و مرشد تراشي وجود دارد ؟چرا نـبـايـد اين دسته هم مثل ساير مسلمانها در مساجد و اجتماعات اسلامي حاضرشوند , مگر اسلام براي آنها دستورات خاصي آورده است ؟ مگر آنها با سايرين از نظروظايف اسلامي فرق دارند ؟ مگر براي آنها كتاب ديگري غير از قرآن نازل شده است ؟

بيست پاسخ
هيئت تحريريه موسسه در راه حق 1 - سوره توبه آيه 107

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.