-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31079)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6946)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27693 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چه دليلي بر شهود ملكوت بوسيله علي(ع) وجود دارد؟
علي(ع) مي​گويد: «... و لقد نَظَرْتُ في الملكوت بإذن رَبّي فَما غاب عَنّي ما كان قبلي و لا ما يَأتي بعدي ...» (امالي شيخ طوسي، ص205، ح351.)؛ «... سبحانك ما أَعظَم ما نَري مِن خَلقك و ما أَصغر كُل عَظيمةٍ في جَنب قُدرتِك و ما أهوَل ما نري مِن مَلكوتك» (نهج البلاغه، خطبه 109، بند7). نظر در ملكوت آسمان​ها و زمين همان است كه خداي سبحان انسان​ها را به آن ترغيب فرموده است: «أَو لَم يَنظروا في مَلكوت السَموات و الأَرض» اعراف/185. نظر به معناي نگاه عقلي است، نه نظر حسي؛ زيرا اين آيه همگان را به نظر در ملكوت دعوت مي​كند، خواه مخاطب او بينا باشد يا نابينا. پس ناظر اعم از اعمي و بصير است؛ چنانكه منظور خصوص ملكوت است كه با نظر حسّي نگاه نمي​شود. قهراً چنين نظري به معناي نظريه​پردازي است، نه نظر به معناي نگاه فيزيكي.

نظر گاهي به بَصَر و رؤيت مي​رسد و گاهي به آن نمي​رسد، ليكن برخي نظرها حتماً به بصر و رؤيت بار مي​يابد. آنچه در بيان علوي(ع) آمده ناظر به نظرِ منتهي به رؤيت است، نه منقطع از آن؛ زيرا اين نظر خصوصي كه به اذن خداي سبحان صورت پذيرفته باعث حضور همه اشيا و اشخاص شده و چيزي از قلمرو آن نظر پنهان نمانده است. از اين​رو آن حضرت(ع) در اين​باره چنين فرمود: «چيزي از گذشته و آينده از من غايب و مستور نمانده است»؛ يعني نه تنها به همه امور جهان عالم شدم، بلكه همه آنها در محضر و مشهد من قرار گرفت و چيزي از من غايب نمانده و اين همان علم شهودي به اشياست كه انسان كامل از آن برخوردار است؛ مانند آنچه خداوند درباره حضرت ابراهيم خليل(ع) فرموده است: «وكَذلك نُري إِبراهيم مَلكوت السَموات و الأَرض و لِيكون مِن المُوقنين» انعام/75، كه در اين كريمه آنچه مطرح است همانا رؤيت خليل خداست كه با عنايت الهي به ارائه ملكوت حاصل شد. البته چنين شهود و رؤيتي آثار فراواني دارد كه يكي از آنها پيدايش يقين است؛ يعني يقين پايدار و ثابت كه صاحب آن به عنوان مُوْقِن شناخته مي​شود، نه يقين مقطعي گذرا.

بنابراين، اگر حضرت علي(ع) از خودش به عنوان «علم الله»، «قلب الله» و «لسان الله الناطق» ياد كرده است (توحيد صدوق، ص164، ح1.) و اگر امام صادق(ع) درباره آن حضرت فرمود: «... و عَيْبة غَيْبِ الله و موضع سرّه ...» (اقبال 2/278) ناظر به همين دو مطلب است: يكي گستره علم علوي و شمول آن نسبت به همه آنچه مقدورِ موجود امكاني است و ديگري شهودي و حضوري بودن آن علم.

البته آنچه از امام صادق(ع) رسيده مسبوق به مطلبي است كه از رسول گرامي(ص) درباره علي(ع) نقل شده است: «عليٌّ عَيْبةُ علمي» (مناقب ابن شهر آشوب 2/32) و چون علم رسول اكرم(ص) علم الهي است پس عليّ بن ابي​طالب صندوق علم الهي خواهد بود و اين همان محتواي حديث امام صادق(ع) است و از آن جهت كه عليّ ابن ابي​طالب صندوق اسرار الهي است و در قلب او كه محرم رموز جهان هستي است همه چيز به اذن خداوند نهادينه و تعبيه شده، آن حضرت مصداق بارز امام مبين است كه همه اشيا را خداوند در درون او احصا و شماره كرده است؛ چنانكه از حضرت رسول اكرم(ص) رسيده كه مقصود از امام مبين در آيه «وكلّ شيء أحصيناه في أمامٍ مبين» يس/12 اميرالمؤمنين عليّ ابن ابي​طالب (ع) است (تفسير قمي 2/212) كه از اين تعبير همان دو مطلب قبلي فهميده مي​شود: يكي گستره علم علوي(ع) و ديگري شهودي بودن آن، زيرا حقايق اشيا در متن سعه وجودي آن حضرت احصا شده، نه مفاهيم و صور ذهني آنها.

: آية الله جوادي آملي
حيات عارفانة امام علي(ع)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.