-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27770 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا دين، امري لازم و ضروري است؟
انسان موجودي اجتماعي; است يعني براي رفع نيازمنديهاي خود به كمك، همكاري ديگران احتياج دارد. اين همكاري و نياز به اجتماع همان گونه كه بساري از مشكلات را حل مي كند، در عين حال مشكلاتي را هم به وجود مي آورد; زيرا افراد اجتماع به اقتضاي غريزه خودخواهي و نفع طلبي در هريك از شؤون اجتماع نصيب بيشتري از نصيب ديگران مي خواهد از همين جا كشمكش و درگيري بين افراد شروع مي شود; به طوريكه هر زورمندي سعي مي كند ديگران را از ابتدايي ترين حقوق محروم سازد. در نتيجه به جاي حق و عدالت زور و استبداد بر مردم تحميل مي شود. بديهي است در چنين اجتماعي عدالت حاكم نخواهد بود. آنچه كه مي تواند به هرج و مرج در اجتماع خاتمه داده، سروساماني به آن بخشد، قانون است. البته قانوني كه بر پايه عدالت استوار باشد. قانوني كه بر اساس سعادت حقيقي بشر و مصالح واقعي او تنظيم شود. مسلم است اين قانون نمي تواند از سوي بشر وضع گردد بشري كه در شناخت خود و جهاني كه در آن زندگي مي كند، اعتراف به عجز مي كند. انسان به رموز و اسرار جهان آفرينش آگاه نيست; بنابراين نمي توان با علم محدود و ناقص خود قانوني تنظيم كند كه سعادت واقعي انسانها را تأمين نمايد. اين جاست كه بنابر حكم عقل بايد اين قانون فقط از طرف خدا تنظيم شود; خدايي كه اين جهان را از روي نهايت علم و حكمت و قدرت آفريده و به

ـ1080ـ
تمام اسرار و رموز آن آگاهي كامل دارد، خدايي كه دانش و بينش او بي انتهاست، بايد قانون را وضع كند و به وسيله ي رسولان و پيامبران برگزيده ي خويش به مردم برساند.
خداوند تعالي پيامبران خويش را براي هدايت انسانها فرستاد، كه اولين آنها حضرت آدم((عليه السلام)) و خاتم آنها پيامبر ما حضرت محمدبن عبدالله((صلي الله عليه وآله)) است، كه دين او اسلام ناسخ همه اديان و تا روز قيامت باقي است.
دين مقدس اسلام، داراي معارف مختلفي است. برخي از اين معارف اصول معرفتي است، مانند شناخت خداوند و اقرار به وحدانيت، عدل ، حمت، قدرت و ساير صفات كمال او، و ايمان به پيامبران و امامان ((عليهم السلام))و اعتقاد به معا. و برخي از اين معارف احمام و قوانين است; مانند احمامي از قبيل نماز، روزه، حج، زكات، خمس، جهاد و...

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1081ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.