-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11202)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1346)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27773 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا قرائت هاي مختلف از دين ممكن هست؟ به چه دليل؟
كلمه قرائت ها همان كلمه برداشت است كه با اصطلاح جديد مطرح شده و با ظهور مسئله هر منوتيك (تفسير و تأويل متون ديني) شيوع پيدا كرد.
اين روش كه از سوغات هاي غرب براي روشنفكران مقلّد مي باشد كه به قول دكتر شريعتي ترجمه اي از فكر مي كنند و ترجمه اي مي انديشند.
ادعاي معتقين به قرائت هاي مختلف اين است كه تفسير جملات و گزاره هاي ديني به عهده خواننده و مفسر است و محور، فهم تفسير كننده است و نمي توان به مقصود مؤلف پي برد در حالي كه نظر دانشمندان اسلامي مخالف اين ادعاست. زيرا اگر محور همه فهم ها و برداشت، خواننده و مفسر متن باشد و هر كس هر چيزي بفهمد، همان معيار شود، در نهايت اصول ثابت دين ويران گرديده و هرج و مرجي حاصل مي شود كه با مقاصد دين مخالف است. زيرا دين مي خواهد انسان را به وحدت اعتقادي و دروني برسد. تا از اين رهگذر به تزلزل هاي انسان پايان داده و آدمي در عين نشاط و حركت به سوي هدف دين از ثبات روحي و فكري برخوردار شود.
پس بايد به نكات زير توجه شود:
. خاستگاه اين نظريه از آنجا بود كه غرب يك دوره انحصار طلبانه تفسير متون ديني را تجربه كرد و آن دوران قبل از رنساس و دوره حكومت كشيشان و پاپ بر انديشه مردم واستبداد راي در تفسير متون ديني بود. و اين اوضاع در دنياي اسلام هرگز سابقه ندارد.
. علماي اسلام برداشت مختلف را به صورت جزيي مي پذيرند. نه آن كه اين همه اصول ثابت در دين را ناديده بينگارند.


ـ2ـ
. سعادت و شقاوت آدميان وابسته به فهم صحيح و ضابطه مند متون ديني است كه البته ممكن است گاهي اشتباه هم رخ دهد و اين مطلب با تفسيرهاي گوناگون يك شعر و داستان و رمان فرق مي كند. آيه قرآن و حديث در پي رساندن اصول و ضوابط حاكم بر زندگي انسان است.
. قرآن مي فرمايد: اين قران انسان را به بهترين راه و محكم ترين مقصد هدايت مي كند(1) و اين هدف با هرج و مرج در برداشت نمي سازد.
. البته اگر كسي داراي تقوي و مراقب بيشتري باشد داراي صفاي باطن شده و ذهن صاف تري خواهد داشت و در نتيجه بهره او از ايات و متون ديگر دين عميق تر خواهد بود. اما اين به معناي مخالف با برداشت قبل نيست بلكه دو برداشت در طول يكديگر خواهند بود. چنان كه از حديث حضرت علي(عليه السلام) كه مؤمن مثل كوه است المؤمن كالجبل يكي استواري و سخت جاني كوه را به مؤمن سرايت مي دهد و ديگري گفته است مؤمن مثل كوه است يعني: پشت آن را نمي توان ديد و هر كس به درون مؤمن راه نمي يابد. برعكس دشت، كه در دسترس همه كس هست.
كه اين حرف هم در عرض حرف قبلي نيست بلكه در طول يكديگرند و حاكي از ستبري و قدرت كوه و يا مؤمن است.
. زبان دين زبان استعاره و كنايه نيست. بلكه زبان عرفي است و اصول و قواعد عرفي در تفسير آن جاري مي شود.
. خود اين حرف كه هر كس مي تواند برداشتي داشته باشد يك مفهوم پارادوكسيكال است.

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اسراءِ، آيه 9.

ـ3ـ
. متن ديني اسلام يعني قرآن هر چند بازگو كننده كليات است اما با همراهي سنت كتاب الله و عترتي تفسير شده و بسياري از روايات در تفسير آيات قاعده ثابت و مشخص را ارائه مي كند.
. اصول و قواعد استنباط متون ديني تدوين شده و ضابطه مند است چنان كه قواعد و ادبيات عرب و اصول فقه به ويژه در باب الفاظ اين اصول را عرضه داشته اند و شخصي كه به تفسير متون مي پردازد بايد آگاه از اين اصول باشد.
. پذيرش بحث قرائت ها و آزادي در تفسير متون به منظور تقدس زدايي از اصول و قواعد و مسائل مطرح شده از سوي دين كه در نزد همه مسلمانان است، طراحي شده و گذشته از اين در برخي از موارد صورت طنزآميز و خنده داري به برداشت مفسران مي دهد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.