-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11212)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27774 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي كلي دين چيست؟
در تعريف دين، مانند ساير حقايق مربوط به ارزشهاي «حيات معقول» انساني، اختلاف نظرهائي وجود دارد كه معمولاً ناشي از شرايط ذهني و اطلاعاتي است كه تعريف كنندگان دربارة دين و مختصات آن دارند. بحث و تحقيق در آن اختلاف نظرها و علل و نتايج آنها در اين مقال ضرورتي ندارد، لذا ميپردازيم به بيان جامع مشتركي كه در تعريفهاي صاحبنظران درباره دين وجود دارد: دين عبارتست از اعتقاد به وجود خداوند يگانه و عالم و قادر و غني و عادل مطلق و جامع همة صفات كماليّه كه جهان هستي را بر مبناي حكمت و عدل آفريده و انسان را در ميدان مسابقه براي وصول به كمال به حركت درآورده است. مبداء و مقصد اين حركت همانگونه كه فطرت سليم انسانها دريافته است، در آيهاي از قرآن مجيد چنين آمده است: انالله و انااليه راجعون (ما از خدائيم و ما بسوي او باز ميگرديم.) راهنمايان و تنظيم كنندگان اين حركت، عقل و وجدان انساني و پيامبران الهي هستند كه خداوند اينان را در ميان مردم مبعوث فرموده و جانشينان آن پيامبران، علماء رباني هستند كه ادامه دهندة راه آنان ميباشند. اولين پيامبر، حضرت آدم ابوالبشر و آخرين پيامبران، حضرت محمدبن عبدالله صلواتالله عليهماجمعين هستند. كتاب آسماني حضرت محمد (ص)، قرآن مجيد است كه بدون كم و زياد، اينك باقي است.
آنچه ميتواند حيات انسان را در اين جهان هستي، داراي فلسفه و هدف قابل قبول نمايد، دين به همين معني است. يعني با توجه به همة ابعاد مربوط به موجوديت انساني و تفكراتي كه تاكنون دربارة فلسفه و هدف زندگي او ثبت شده، هيچ متفكر و مكتبي بدون پيدا كردن پاسخ معقول و قانع كنندهاي براي چهار مسئله زير، توانائي يقين و شناخت هدف و فلسفه معقول و قانع كننده براي زندگي نخواهد داشت:
ارتباط انسان با خويشتن.
ارتباط انسان با خدا.
ارتباط انسان با جهان هستي.
ارتباط انسان با همنوع خود.
در تعريف مورد قبول ما از دين، پاسخ معقول به چگونگي اين چهار ارتباط، ملحوظ شده و هدف و فلسفه زندگي انسانها، بطور قانع كنندهاي تبيين گشته است.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 22
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.