-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11176)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8473)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه منابعي مي‎تواند دين ابراهيمي را به ما ارائه دهد؟
از مهمترين مسائلي كه بايد مورد تحقيق قرار بگيرد. منابع و مأخذي است كه بتواند دين ابراهيمي را براي ما ارائه بدهد. اين منابع و مأخذ بر دو نوع است: نوع يكم ـ كتب مقدسه‎اي است كه اهل كتاب به آنها ايمان دارد و در عقايد و تكاليف و اخلاق به آنها استناد مي‎نمايد. نوع دوم ـ فطرت پاك و عقل خالص و منزه از آلودگيهاي اوهام و تخيلات است.
نوع اول ـ كتب مقدسه و آنها عبارتند از: قرآن و انجيل و تورات. بديهي است كه در اين كتابها يك عدّه اصول و قضايايي صريح به عنوان عقايد و تكاليف و حقوق و اخلاقيات دين ابراهيم وارد نشده است. بلكه ما در آن كتب حقايق مزبوره را از قضايا يا صفات مستند به ابراهيم(ع) استخراج خواهيم كرد، زيرا هر صفت اختياري براي انسان از اعمال و گفتارها و انديشه‎هاي اختياري او حاصل مي‎گردد، مانند علم، عدالت، مديريت و اخلاق فاضله و امثال آنها.
و اين اعمال و اقوال و افكار يا به تكاليف و احكام صادره از خداوند سبحان به وسيلة وحي مستند مي‎گردد و يا به آنچه كه وجدان صاف و آگاه به حقايق عالي حيات حكم مي‎كند متكي مي‎باشد. اما آن قضاياي شخصي و صفات خصوصي حضرت ابراهيم(ع) كه در كتب مقدس آمده مانند مأموريت الهي او براي ذبح فرزندش اسمعيل يا اسحق(ع) و صفت نبوت و مانند اين امور كه از حيطة اختيار آدمي خارج است.
اينك نخست مي‎پردازيم به آن صفات عالي ابراهيمي كه در قرآن آمده است:
1ـ صدق در حدّ اعلي در سخن و كردار و انديشه. مريم/41
2ـ پيروزي مطلق در آزمايشهاي شديد. البقره/124
3ـ تطهير خانة خدا و آماده ساختن آن براي عبادت. البقره/125
4ـ اشتياق كامل به امنيت و صلح و معيشت زيبا براي مردم. البقره/126
5ـ بازگشت (توبه) به خدا. البقره/128
6ـ اعتقاد به اسلام (دين فطرت). البقره/128 و 131 و 132
7ـ آموزش عبادت و تكاليف الهي. البقره/128
8ـ اشتياق به بعثت رسولان براي تلاوت آيات خداوندي و تعليم كتاب و حكمت به فرزندانش (همة مردم) و تزكية آنان. البقره/129
9ـ تشويق و ترغيب براي تحصيل رشد و كمال و نهي از رويگردان شدن از كمال كه مقتضاي دين ابراهيم است. البقره/130
10ـ پيروي از دين حنيف كه مقتضاي فطرت و رنگرزي اصل انساني است. البقره/135 و 138 و آل‎عمران/67
11ـ اعتقاد به توحيد. البقره/135 و 138 و آل‎عمران/64
12ـ دوستي اصيل كه ناشي از تقرب به خدا به وسيلة اعتقادات سالم و اعمال صالح است. النساء/125
13ـ اعلان مخالفت با مشركين. الانعام/74 و التوبه/114
14ـ بينايي به ملكوت آسمانها و زمين. الانعام/75
15ـ رسيدن به درجة يقين (به خدا و به حقايق غيبي). الانعام/75
16ـ اهميت دادن به عقل و استدلال براي اثبات حق. الانعام/76 الي 79
17ـ مراعات ادب و احترام در بحث و احتجاج. الانعام/76 الي 79
18ـ ارائه امن‎ترين راه براي اعتقادات. الانعام/80 الي 83
19ـ اخلاص در همة عبادات براي خداوند متعال. الانعام/162
20ـ توجيه زندگي و مرگ تنها براي خدا. الانعام/126
21ـ صبر و بردباري. التوبه/114
22ـ مناجات با خدا. التوبه/114
23ـ رحم و محبت براي مردم. ابراهيم/36
24ـ شريعت آسان و بدون مشقت. الحج/78
25ـ اسناد آفرينش و هدايت و اطعام و سيراب كردن و شفاء و ميراندن و زنده كردن به خداوند (اين اسناد مربوط به قانون عام «لاحول و لاقوة الا بالله» مي‎باشد). الشعراء/78 الي 81
26ـ حاكميت از طرف خداوند متعال. الشعراء/78 الي 81
27ـ توكل به خدا. الممتحنه/4
28ـ اعتقاد به اينكه سرنوشت همة انسانها به سوي خدا است. الممتحنه/4
29ـ رشد و كمال از طرف خداوند. الانبياء/51
صفات حضرت ابراهيم(ع) از ديدگاه تورات
در كتاب تورات صفاتي به حضرت ابراهيم(ع) نسبت داده شده است كه كشف از وصول آن حضرت به عالي‎ترين درجات رشد و كمال انساني مي‎نمايد. نمونه‎اي از آن صفات بدين قرار است:
1ـ ابراهيم به تنهايي يك امت عظيم الهي است (التورات، التكوين، اصحاح دوازدهم 1ـ3) كه اين صفت را در قرآن مجيد نيز مشاهده مي‎كنيم: «ابراهيم به تنهايي يك امت مطيع خداوندي و رستگار مي‎باشد» النحل/123
2ـ خداوند ابراهيم را مبارك و عطاكنندة بركت قرار داده است. (التورات، التكوين، اصحاح دوازدهم 1ـ3)
3ـ خداوند همة مردم روي زمين را به وسيلة ابراهيم(ع) بركت داده است. (التورات، التكوين، اصحاح دوازدهم 1ـ3)
4ـ دين ابراهيم روي زمين را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب فرا خواهد گرفت. (التورات، التكوين، اصحاح دوازدهم 1ـ3)
5ـ خداوند به ابراهيم ظاهر شد و ابراهيم او را ديد. (التورات، التكوين، اصحاح هفدهم1)
6ـ ابراهيم به رشد و كمال رسيده است. (التورات، التكوين، اصحاح دوازدهم2)
7ـ خداوند عهد نبوت و امامت بر همة مردم را به ابراهيم عطا نموده است. (التورات، التكوين، اصحاح دوازدهم6)
عهد جديد (انجيل) ـ سخن دربارة حضرت ابراهيم(ع) در انجيل در بيش از سي مورد آمده است. در اين موارد تمجيد و تعظيم براي آن حضرت فراوان ذكر شده است، مانند:
1ـ اينكه او پدر همة امت‎ها است. 2ـ او خليل الله (دوست خاص) خدا است. 3ـ امت او زمين را به ارث مي‎برند.
اگر ما در آنچه در قرآن و انجيل و تورات آمده است دقت كنيم، خواهيم ديد كه اين كتب مقدس در اينكه او پدر همة ما اهل كتاب است، اتفاق دارند. و اگر ما به دين اين پيامبر بزرگ كه از طرف خدا آمده است ايمان بياوريم، در دين جهاني ابراهيمي كه دين فطرت و وجدان صاف و عقل سليم است، هماهنگ خواهيم گشت.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 26
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.