-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20246)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9724)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5262)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2538)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1659)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1546)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(943)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ماشيعه هستيم ، علت اين كه ما ايراني ها شيعه شديم ، چه بوده است و چرا ما سني نيستيم ؟
مساله تشيع از دو ديدگاه قابل بررسي است : الف ) ديدگاه منطقي ؛ در اين نگرش فلسفه تشيع به طور كلي و جايگاه اصلي آن در مكتب گران قدر اسلام بررسي مي شود .به نظر مي رسد سوال جناب عالي چندان ارتباطي به اين زاويه نداشته باشد لذا ما نيز وارد آن نشده وتنهابه اين نكته بسنده مي كنيم كه تشيع × يعني مكتب اهل بيت ( ع ) و چيزي جزهمان اسلام واقعي نيست كه بااشاره پيامبر و از زمان خود ايشان به وجودآمد ودرواقع تسنن ( مكتب خلفا ) نوعي تحزب وانشعاب ازمسير اصلي اسلام است كه مبدا آن اجتماع سقيفه مي باشد.براي آگاهي بيشتر ر.ك. به : 1-تشيع مولود طبيعي اسلام سيد محمدباقرصدر 2-شيعه در اسلام علامه طباطبايي ب ) ديدگاه تاريخي ؛ازنظر تاريخي گرايش ايرانيان به مكتب اهل بيت ( ع ) علل متعددي دارد؛ازجمله : 1 ) برخورد خلفاباايرانيان تبعيض آميز بوده و در دعاوي حقوقي جانب اعراب را مقدم مي داشتنددر صورتي كه سيره امامان شيعه پافشاري بر عدالت در حق هر كس و از هر نژاد بوده است . 2 ) ايرانيان بيش از اعراب به تحقيق و كاوش هاي عميق در متون ديني پرداختند به گونه اي كه بسياري از فحول علما و اكثر صاحبان صحاح اهل تسنن ايراني مي باشند و اين مساله باعث شد كه رفته رفته ايرانيان هم با سخنان پيامبر ( ص ) پيرامون اهل بيت ( ع ) بيشتر آشنا گردند و هم با ذخاير علمي به جاي مانده از ايمه اطهار ( ع ) . در نتيجه به تدريج در طي قرون متمادي گرايش شيعي در ايران گسترش يافت تا هم اكنون كه اكثريت قاطع جامعه ما را پوشش داده است . 3 ) غالبا خلفا در ايران سلطه كمتري داشته و كمتر توانسته اند سياست سانسور و خفقان خود را عملي سازند .از همين رو ايرانيان با آزادي بيشتر به بررسي هاي عميق ديني پرداخته و آزادانه توانسته اند پيام واقعي دين را كشف و تبليغ نمايند .( براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به : خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهري ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.