-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20227)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9718)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5237)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2536)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1659)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1542)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(942)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27809 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيعه مي گويد فلان عالم سني عقايد شيعه را تاييدمي كند پس چرا عمل نمي كند؟
- اين كه گفته مي شود فلان عالم سني حقانيت عقايد شيعه را تاييد مي كند و يا مثلا گفته مي شود خود اهل سنت روايات مطابق مذهب تشيع را نقل كرده اند و ...سوال مي شود كه چرا خود اهل سنت يا آن عالم سني عمل نكرده است ؟ پاسخ : اولا، تاييد عقايد شيعه از سوي يك عالم سني ممكن است دو حالت داشته باشد : 1- در واقع شيعه شده است زيرا حقانيت عقايد شيعه را پذيرفته است ولي در ظاهر و اسم هنوز سني مانده است . 2- حقانيت شيعه را تاييد مي كندولي حقانيت مذهب خود را نيز مي پذيرد .بدين معنا كه شيعه را به عنوان يكي از مذاهب اسلامي مي پذيرد، همان گونه كه مذاهب چهارگانه اهل سنت هريك ديگري را مي پذيرند .چنان كه شيخ شلتوت مفتي مصر چنين فتوا داد.البته پذيرش مذاهب ديگر فقط در فروع و احكام است نه در تمام عقايد، مگربراساس مباني پلوراليزم . ثانيا، در بسياري از موارد عالم سني مباني مكتب تشيع را تصديق مي كند اما به دليل تعصب بر مذهب آن را نمي پذيرد .اين حالت در علماي غير محقق اهل سنت فراوان است و نويسنده شخصا مواردمتعددي از اين حالت را مشاهده كرده است . ثالثا : گاه گفته مي شود روايات مويد شيعه در منابع اهل سنت وجود دارد اما برخورد اهل سنت با اين روايات به گونه هاي زير است : 1- آن روايات را گرچه از نظر سند و دلالت تمام مي دانند اما صرفا به دليل مخالفت با مذهبشان ناديده مي گيرند كه منشاآن همان تعصب مذهبي است مانند برخوردي كه با روايات فسق يا نفاق برخي از صحابه موجود است و يا روايات متعددي كه در باب وضو يا برخي از شرايط نماز وارد شده است . 2- آن روايات را از لحاظ سند صحيحنمي دانند زيرا روايات معارضي در برابر آنها در منابع رواييشان موجود است كه يكي از دسيسه هاي خلفاي اموي جعل همين روايات بوده است ( توضيحاين كه تا سال 100 هجري كتابت حديث ممنوع بوده است و از آن پس كتابت حديث نبوي آغاز شد .واضح است كه جعل حديث در اين حالت بسيار آسان صورت مي گيرد .قانون منع كتابت حديث از سوي عمر بن الخطاب در زمان خلافت ابوبكر صادر شد و تا سال 100 هجري از سوي خلفاي اموي اجرامي شد .3- گاه روايت را به گونه اي معنا مي كنند كه با مذهبشان سازگار باشد.يعني عقايد مذهب را قرينه بر معناي روايت مي گيرند كه اين برخورد معمولابا رواياتي است كه از لحاظ سند به هيچ وجه قابل خدشه نيست . مانندبرخوردي كه با حديث غدير دارند.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.