-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2791 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در بعضي مواقع در خواب يا بيداري يك سنگيني عجيبي روي انسان ايجاد مي شود، به گونه اي كه حتي نمي تواند خود را حركت دهد. اين حالت چيست و چگونه بايد آن را از خود دور كنيم؟

پژمردگي، افسردگي، احساس عدم نشاط و دل مردگي، از پديده هاي وحشتناكي است كه انسان را تحت فشار رواني قرار مي دهد و باعث اضطراب و نگراني فوق العاده مي شود و آثار بدي از قبيل: احساس تنهايي، احساس نداشتن پناهگاه، احساس پوچي ، بي هدف بودن زندگي، خوف از آينده، تصوير وحشتناكي از مرگ، بدبيني آزار دهنده و بدتر از همه ناامني هاي دروني و تنش هاي داخلي در انسان ايجاد ميشود. نيز بي خوابي يا ديدن خواب هاي آشفته و ترسناك ، حرف زدندر خواب، پريدن و جستن در خواب وجهش هاي درون خواب، اختلالات عصبي معده و روده و ديگر آثار بد.

دانشمندان گفته اند: تلفات ناشي از بيماري هاي روحي بيشتر از ناراحتي هاي جسمي است. در جنگ جهاني دوم، امريكا حدود سيصد هزار نفر تلفات در ميدان جنگ داد، در حالي كه دو ميليون نفر غير نظامي در همين مدت در اثر بيماري قلب از دنيا رفتند كه يك ميليون آن ها بيماري قلبي شان ناشي از نگراني و اضطراب از زندگي بود.[13]

اكثر نگراني هاي دروني تحميلي و ناخواسته است، ولي اسباب و علل آن ها به دست خودمان ايجاد ميشودهجوم افكار گوناگون و تجملاتي شدن زندگي و رقابت ها و چشم هم چشمي هاي بيجا و سبقت و مسابقه در دنيا طلبي، انسان را به گرفتاري هاي عصبي و رواني مبتلا مي سازد و او را به جايي مي رساند كه از دنيا لذت نمي برد و هميشه درگير افكار گذشته و آينده است. در حالي كه دستور هاي اخلاقي و اسلامي از اين گونه امور به شدت ما را بر حذر داشته است. از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده است. مافات مضي و ما سيأتيك فأين، قم فاغتنم الفرصهْْ بين العدمين. سعدي اين را به شعر در آورده:

سعديا دي رفت و فردا همچنان معلوم نيست

در ميان اين و آن، فرصت شمار امروز را

بايد دقت كنيد تا بدانيد منشأ فشارهاي رواني در خواب چيست؟ ببينيد اگر منشأ رواني دارد، خود را مداوا كنيد و به پزشك متخصص اعصاب و روان مراجعه كنيد.

[13] ناصر مكارم، بهترين راه غلبه بر نگراني ها و نااميدي ها، ص 42.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.