-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوست دارم به حوزه علميه قم بيايم، ولي از شرايط آن برخوردار نيستم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.

خواهر گرامي! واحد پاسخ به سؤالات براي پاسخگويي به سؤالات مذهبي، اخلاقي، اجتماعي، فلسفي، كلامي و روانشناسي تأسيس شده است. به همين جهت نميتواند رابط بين مراكز ديگر براي مثلاًپذيرش افراد باشد. مراكز علمي چون جامعةالزهراء براي پذيرش، قانون و شرايطي در نظر دارند كه كم يا زياد كردن آن به عهده ما نيست. اگر كسي به هر دليل نتوانست از شرايط ورود برخوردار باشد، اين واحد نميتواند به شفاعت بپردازد، زيرا از حوزه مسئوليت ما خارج است. در عين حال روحيه بالاي شما در فراگيري و علاقهمندي به تحصيل علوم ديني ستودني است. ميتوانيد با مراكز صوتي در تماس بوده و نوارهاي درسي حوزه را گوش دهيد و در امتحانات حوزه شركت كنيد. با دفتر تبليغات، به شماره 94 - 7743189 واحد صوت و نوار شهرستانها تماس بگيريد.

شهر قم اكنون شهر صد سال پيش نيست. كه در آن زمان شهرهايي چون مشهد و تبريز و شيراز و اهواز و اصفهان نيز كوچك بودهاند قم اينك پايتخت جهان اسلام و مركز اجتماع تمام مليتهاي مشتاقي است كه به تحصيل علم مشغولند. در عين حال اگر لازم ميبينيد براي صحبت با مسئول محترم واحد پاسخ به سؤالات، حضرت حجةالاسلام و المسلمين حاج آقاي شريعتي سبزواري، با اين شماره تماس بگيريد: 025-7743183مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.