-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2801 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نوشتن دعا براي بستن بخت دختر يا پسر صحّت دارد؟ اگر دارد را رفع آن چيست؟

عين عبارات مرحوم شهيد مطهري دربارة فلسطين و ظلم هايي كه بر آنان توسط اسرائيل جنايتكار وارد مي شود چنين است : داستاني كه دل حسين بن علي را خون كرده اين قضيّه است. اگر مي خواهيم به خودمان ارزش بدهيم اگر مي خواهيم به عزاداري حسين بن علي(ع) ارزش بدهيم بايد فكر كنيم كه اگر حسين بن علي امروز بوده و خودش مي گفت براي من عزاداري كنيد مي گفت چه شعاري بدهيد؟ آيا ميگفت بخوانيد نوجوان اكبر من يا مي گفت بخوانيد زينب مضطرم الوداع الوداع چيزهايي كه من (امام حسين) در عمرم هرگز اين جور شعار هاي پست كثيف ذلّت آور تن ندادم و يك كلمه از اين حرف ها نگفتم اگر حسين بن علي بود مي گفت: اگر مي خواهي براي من عزاداري كني براي من سينه و زنجير بزني شعار امروز تو بايد فلسطين باشد شمر امروز موشه دايان است. شمر همزار و سيصد سال پيش مُرد ، شمر امروز را بشناس. امروز بايد در و ديوار اين شهر با شعار فلسطين تكان مي خورد.[12]

كلام و سخن ايشان به حق و صحيح است؛ زيرا هر زمان ، حسين و يزيد و شمر دارد، مقصود از عزاداري حسين(ع) اين است كه هر سال اهداف حسين(ع) در ذهن ها زنده شود و براي ما و اجتماع ما منشأ اثر باشد البته گريه بر مظلوميت حسين و عزاداري وسينه زدن و خواند اشعار خوب و با مضمون هاي صحيح و منطبق با تاريخ عاشورا خوب و لازم است و شهيد مطهري اصل عزاداري را نفي نمي كند، بلكه نحوة آن و گفتن آن مطالبي كه در شأن حضرت اباعبدالله نبوده مورد اشكال قرار مي دهد و مي گويد بايد عزاداري براي زمان ما منشأ آثار خير و كارگشاي امور مسلمانان باشد و اين سخني صحيح و منطقي است.

[12] حماسه حسيني، ج 2، ص 168.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.