-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2802 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا سحر و جادو و جنبل صحّت دارد، يعني اثر دارد؟ و آيا نوشتن دعا براي كسي كه ترسيده يا بيماري خاصي كه توسط پزشك درمان نشده مانند غش و ... درست است؟

از بررسي حدود 51 مورد كلمة سحر و مشتقّات آن در قرآن به اين نتيجه مي رسيم كه سحر از نظر قرآن به دو بخش تقسيم مي شود:

1ـ بخشي از سحر در حقيقت فريفتن و تردستي و شعبده بازي و چشم بندي است و حقيقتي ندارد چنانكه قرآن مي فرمايد: ريسمان ها و عصاهاي جادوگران زمان موسي در اثر سحر خيال مي شد كه حركت مي كنند[8] و هم چنين آمده است: هنگامي كه ريسمانها را انداختند چشم هاي مردم را سحر كردند و آنان را ارعاب نمودند.[9]

از اين آيات استفاده مي شود كه بخشي از سحر حقيقتي ندارد و اثري نمي گذارد، بلكه نوعي تردستي و چشم بندي است و واقعيت ندارد.

2ـ بخشي از سحر يا برخي از انواع سحر به راستي اثر مي گذارد، مانند آية 102 سورة بقره كه داستان هاروت و ماروت را بيان مي كند و مي فرمايد آن دو سحر هايي را به مردم مي آموختند، ولي آنان كه سحر را فرا مي گفرتند بين مردو و زنش جدايي مي انداختند (فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء و زوجه) يا (و يتعلمون ما يضرّ هم و لا ينفعهم) مي آخوختند چيزهايي كه به آنان ضرر مي رساند و نفعي نمي بخشيد.

آما آيا تأثير سحر و جادو فقط جنبة رواني دارد و يا اين كه اثر جسماني و خارجي هم ممكن است داشته باشد؟ در آيات مذكور اشاره اي به آن نشده ، لذا بعضي معتقدند اثر سحر تنها در جنبه هاي رواني است. بنابراين، در جواب سؤال شما بايد بگوييم سحر في الجمله تأثير دارد و لو تأثير رواني.

از اين رو، در اسلام از يادگيري سحر و انجام دادن اعمال سحر و جادوگري به شدت منع شده است.

علي(ع) مي فرمايد: كسي كه سحر بيآموزد كم يا زياد، كافر شده است و رابطه او با خداوند به كلي قطع مي شود.[10] ولي يادگيري آن به قصد ابطال سحر ساحران اشكالي ندارد.

اما خواندن يا نوشتن دعا براي بيماران و غير بيماران اشكالي ندارد دعا كردن و درخواست شفا از خداوند متعال خوب و لازم است و تأثير آن بستگي به شرايط استجابت دعا دارد، در هر صورت دعا كردن براي بيمار خوب است. البته دعا كردن نبايد مانع درمان بيمار توسط پزشك شود. بيمار بايد تحت درمان قرار بگيرد.

[7] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 726.

[8] طه (20) آيه 66.

[9] اعراف (7) آيه 116.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.