-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2804 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شخص وسواسي بودم . هم اكنون از شدّت آن كاسته شده، ولي آثار آن در درونم وجود دارد. چه كنم تا كاملاً از اين مشكل رها شوم؟

خواهر محترم! از اين كه توانستيد با لطف خداوند و ياري اهل بيت (ع) از وسواس نجات پيدا كنيد، خدا را شكر مي كنيم.

افرادي كه دچار وسواسي مي شوند، به خاطر آن است كه فكر مي كنند عملي را كه انجام داده اند، صحيح نبوده و مي بايست براي اطمينان آن را دوباره به جا آورند و اين گاهي به بارها مي انجامد و شخص از نظر جسمي و روحي خسته و عصبي مي شود. حال آن كه در دين مقدس اسلام روي آوردن به چنين مسائلي و سخت گرفتن در تكليف ، امري ناخوشايند و گاهي حرام است. اسلام مي گويد در غسل ترتيبي، با بايد به تمام اعضا برسد و آن را بايد به ترتيب انجام داد و اما اين كه شخص جزء به جزء اندام خود را وارسي كند كه نكند سر سوزني از بدنش خيس نشده باشد ، هرگز مورد رضايت شاعر مقدس نيست.

البته تحقيق تا حدي لاز است اما به شرط آن كه زياده روي نشود. اسلام مي گويد براي گرفتن وضو بايد براي شستن صورت و دست يك بار آب ريخت و بار دوم مستحب است، ولي اگر به بار سوم بكشد، حرام ميشود و به معناي بدعت است و اگر شك به سراغ انسان آمد، واجب است با بي اعتنايي بگذرد. او حق ندارد به شك خود اعتماد كند، زيرا پيروي از دستور شيطان است. آيا مي توان به شخصي كه سعي مي كند براي انجام وضو يا غسل خود را به زحمت بيندازد و مرتكب خلاف شود، گفت او براي كسب رضاي خدا زحمت ميكشد؟ خداوند براي عملي كه بدعت است، نه تنها پاداش قائل نيست بلكه صاحبش را عذاب خواهد كرد، زيرا بنده اش را دوست دارد و عمل او را در حدّ اعتدال مي خواهد و هرگز راضي نمي شود مخلوقش خود را به زحمت بيندازد و مرتكب عملي مي شود كه جزء دستورهاي ديني نيست.

براي رسيدن به يقين در صحت عمل بايد جلوي شك را گرفت، زيرا عمل به شك راة رسيدن به يقين نيست، بلكه مقصد شك ها شيطان است. وظيفة شما بي اعتنايي به شك است، اگر چه به عملي كه انجام ميدهيد، يقين پيدا نكنيد.

شما نيازي در مراجعه به پزشك اعصاب نداريد، زيرا انسان صاحب اختيار عاقل بهتر از هر كس ديگري مي توان بر اعصاب خويش مسلّط شود، ولي به شرط بي اعتنايي به گمانش ، چون بي اعتنايي راه سلامتي است و رسيدن به مقصد عالي را هموار مي كند.

تا رسيدن به اين مقصد واجب است بي اعتنايي نشان دهيد. براي خواندن نماز يك بار وضو بگيريد و نماز را بخوانيد و همين نماز مورد رضايت خداوند است.

انسان ها در فراگيري احكام و انجام تكليف به شكل معتدل عمل مي كنند و اگر در اسلام در بعضي از موارد ظاهراً سخت گيري وجود دارد، به خاطر آن است كه مردم در عمل به آن تكاليف دچار اهمال و سستي نشوند، و چند قدم از شرع جلوتر بروند و چون از راه اعتدال خارج مي شوند، به زحمت افتاده و موجب فرسوده شدن جسم و روح خود و آزار ديگران مي شوند.

اگر در كتابي خوانده ايد خوب است وقتي فرزندانمان به سن بلوغ مي رسند، غسل جنابتي به شكل مافيالذمّه انجام دهند، چه ربطي به وسواس شدن دارد؟! اگر شخصي به اين بهانه دچار وسواس در عمل شده است، به خاطر تلقي غلط از دستور شرع بوده است و خوب بود بعد از خواندن اين مطلب كمي با خود فكر مينمود و با اهل فنّ و افراد مطلع مشورت مي كرد.

شما اينك از اين مسئلة درد سر آفرين فاصله گرفته ايد و اگر همّ وغمّي از آن حوادث در دل شما مانده ، آن را به لطف و اميد خدا از دل بيرون كرده و به رحمت بيكران خدا اميد بنديد.

تا خوتان پيش قدم نشويد، اميدي به موفقيّت نيست. اول و آخر خطّ شما از بي اعتنايي آغاز مي شود و به بي اعتنايي پايان مي يابد و راهي جز اين نيست. شما بايد به بي اعتنايي عادت كنيد و از هر گونه كنجكاوي اگر چه به نظر برسد كه لاز است، شديداً پرهيز كنيد . كاري كه به نظر شما ناقص جلوه مي كند، بايد كامل تلقي شود.

اسلام مي گويد : طهارت كن، اما نمي گويد كه ذرّه بين بگير و دقت كن كه مبادا مثلاً نقطه اي پاك نشده باشد! ظاهر بدن كه پاك شد، كنجكاوي لازم ندارد.

نگران باقي ماندن آثار صدمات قبل نباشيد كه با گذشت زمان و اميدواري قابل حلّ است و افسوس و حسرت نتيجة منفي دارد.

عمل وسواس بدعت و نوآوري در دين است و موجب نارضايتي خداوند مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.