-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

كلمة مصلحت به چه معنا و مفهوم است و آيا دين اسلام مصلحت را با ارزش مي داند؟

فلسفه تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهوري اسلامي ايران چيست؟

مصلحت به معناي آن چه كه به صلاح و سود شخص يا گروهي باشد، خير انديشي، خيرخواهي و كار نيك به كار مي رود.(1)

اما اين كه مصلحت در اسلام ارزش دارد، يا نه، پاسخ مثبت است. در اسلام مصلحت ارزشمند است، بلكه تمامي احكامي اسلامي بر پاية مصالح و مفاسد است. امام هشتم (ع) فرمود: هر آن چه خداوند حلال كرده، به جهت صلاح و مورد نياز بشر است و هر چه را كه حرام كرده است، به جهت وجود فساد در آن مي باشد.

بنابراين صلاح، رستگاري و مصلحت با دين اسلام آميخته است، ليكن بايد دقت كرد كه نوعي حركت هاي مصلحت انديشانه وجود دارد كه اسلام آن را نمي پذيرد و آن موردي است كه انسان از حريم قانون به جهت سود شخصي خويش تجاوز مي كند (سود جمعي را فداي سود شخصي مي كند). اين گونه مصلحت انديشي ارزشي ندارد و اسلام مسلمانان را از آن نهي كرده است، مثلا اگر كسي به جاي اين كه برود در جبهه و كنار سربازان اسلام با دشمن متجاوز بجنگد، در پي عافيت طلبي و مصلحت انديشي باشد و از اين وظيفة مهم شانه خالي كند، اين نوع مصلحت انديشي در اسلام ممنوع و ضد ارزش است.

اما فلسفة مجمع تشخيص مصلحت نظام: در جمهوري اسلامي مصوبات مجلس شورا بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد. حال اگر بين اين دو اختلاف شود، مجمع تشخيص مرجع رسيدگي و حل اين اختلاف است. نيز اين مجمع بازوي مشورتي رهبري در تصميمات كلان نظام است.(2)

اما نقش دولت و مجلس: دولت موظف است قوانين و مصوبه هاي مجلس را اجرا كند و مجلس وظيفه دارد و چهار چوب خاصي قانون وضع كند.

پي نوشت ها :

1 - فرهنگ معين، واژة مصلحت.

2 - اصل 112 قانون اساسي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.