-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11173)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8472)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4621)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28120 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براساس چه حكمتي خدا هر كسي را در محيط و خانواده خاصي قرار مي دهد و آيادر اين كار خدا نظارت دارد يا انسان رها شده است؟
هيچ چيز در اين جهان از دائره مشيت الهي خارج نيست و هر چيزي به هر شكل كه واقع گردد تجلي مشيت الهي است. ولي جريان مشيت الهي در اين عالم به صورت قضاياي شخصي و تصميم گيري هاي موردي و يا تصادفي نيست، بلكه خداوند براي اداره جهان قوانين و سنت هاي كلي و تغيير ناپذير قرار داده است كه عالم بر طبق آن سنن و قوانين كه در پيكره هستي و جوهره آن قرار داده شده اداره مي شود. بر همين اساس يك سري علل طولي و عرضي در اداره امور جهان حاكميت دارد و از همين رو هر چيزي در جهان داراي قطعيت است و با فراهم شدن علل مي توان نتيجه آن را مشاهده نمود. آتش و بنزين و اكسيژن در كنار يكديگر قطعاً آتش بر مي افروزد و دانه و آب و خاك و ... گياه را مي روياند. پديدار شدن هر يك از ما، در شرايط خاص و ويژه از نظر جسمي، روحي، خانوادگي، اقليمي و ... تابع يكسري از همين علل طولي و عرضي است و لذا مي بايستي ما در آن شرايط به وجود مي آمديم و از همين رو به وجود آمده ايم. در اين پديدار شدن از نظر علل طولي اراده و مشيت خداوند، و از نظر علل عرضي اراده و خواست پدران و مادران، و صدها و هزاران علت ديگر در كار بوده است، از همين رو هر انساني در شرايط ويژه خود به وجود مي آيد و ... البته سؤال از اين كه چرا من در فلان شرايط به وجود آمدم و چرا پدر من شخص ديگر و مادرم نيز شخص ديگر نبود. سؤالي است كه در هر شرايطي وجود دارد. يعني سؤالي است مشترك براي همه و به طور يكسان. بايد توجه داشت كه وقتي ما يكي از سلسله علل را به طور فرضي حذف كنيم، ديگر «من» وجود نخواهد داشت و «من» من ديگري خواهد بود. براي مثال اگر A فرزند B و C است اگر فرض كنيم به جاي B و C ، B و D قرار داشتند ديگر Aتحقق نداشت بلكه #محقق مي شد. بنابراين در آويختن يا سلسله علل؛ درگيري با مجموعه نظام طولي و عرضي جهان است كه البته اين نزاع به جايي نمي رسد؛ و بايد انسان اين حقيقت را كه در آفريده شدن خود اختياري نداشته بپذيرد. ولي با شناخت ارزش وجود و هستي و قابليتي كه از اين جهت نصيب او گشته است گوهره حيات را دريابد و به آنچه كه سزاوار آن است برسد. براي توضيح بيشتر در اين زمينه ر . ك : عدل الهي (شهيد مطهري) ، انسان و سرنوشت (شهيد مطهري)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.