-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2813 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گرچه هيچ كدام از پيشنهاد هاي شما در مورد ما مصداق ندارد، اما همين اندازه كه براي نوشته هايم ارزش قايل شديد، و به درد دلهايم گوش داديد، بسيار خرسندم، زيرا فهميدم در جايي از اين دنياي بزرگ افرادي هستند كه گوش شنوا دارند.

خواهر گرامي! از اين كه مجدداً با ما مكاتبه كرديد، بسيار ممنون و متشكريم.

اما از اين كه نتوانستيم مشكل شما را حل كرده و راه كارهاي بهتري ارايه كنيم، شرمنده هستيم.

آن چه به نظر ما مفيد بوده ، در طَبَق اخلاص گذاشته و به خدمت شما ارسال نموديم.

از خداوند متعال و حلاّل مشكلات خواهانيم كه مشكل شما را حل فرمايد.

راهكارهاي جديد:

1ـ اخيراً در برخي از شهرها بنياد ازدواج تأسيس شده است كه گروهي براي پيدا كردن دختر مؤمن و متدين و داراي اصالت خانوادگي و عده اي براي ازدواج با پسر مؤمن و نجيب اعلان آمادگي مي نمايند. در صورت وجود چنين بنيادي در شهر شما اگر به آن جا مراجعه كنيد، ضرري نخواهد داشت.

2ـ از نظر شرعي، چون اغلب دوشيزگان ، بر اثر قلّت تجربه، آن طوري كه شايسته است ، خير و شر خود را نمي شناسند و به صلاح و فساد خويش در زندگي زناشويي واقف نيستند، لذا شارع مقدس فرمود: دختران باكره بايد در امر ازدواج از پدر يا جدّ پدري اجازه بگيرند.

اين حق براي پدر، يا جد پدري تا زماني است كه زياني به دختر نرساند و سدّ راه صلاح و سعادت وي نشود. به همين علّت، فقهاي گرامي اسلام فرموده اند: اگر پدر مدّتي غايب باشد، يا بخواهد از حق خود سوء استفاده كرده و بي جهت با ازدواج مصلحت آميز دختر مخالفت نمايد، حق اجازه از وي سلب مي گردد و دختر مي تواند با تصميم شخصي بدون موافقت ولي به ازدواج قانوني اقدام نمايد.[1]

اگر مي بينيد از ناحية خانواده متضرر مي شويد و در امر ازدواج سخت گيري مي كنند، مي توانيد بدون همآهنگي و اجازه ، شخصاً اقدام فرماييد.1[1] محمد تقي فلسفي، بزرگسالان وجوان، ج 2، ص 21.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.