-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2814 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مشكلات مالي دارم در صورت امكان مرا به امام جمعة محترم شهرمان و استاندار محترم معرفي فرماييد.

نامة پر محتواي شما كه حاكي از فضل و سلامت روح شما بود، ملاحظه شد. از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم، ولي نامة شما حاوي سؤال نبودتا پاسخ آن را بدهيم. در عين حال چون محور در نامة شما مسئلة نماز بود، چند كلمه اي دربارة نماز كه تطهير كنندة روح و عروج دهندة جهان است، مي نويسيم و از خداي مهربان خواهانيم كه همة ما را از نمازگزاران و بپادارندگان اين فريضة بزرگ قرار دهد.

نماز پاسخ به فلسفة آفرينش است، چه كه قرآن كريم، اين كتاب انسان ساز با صراحت تمام راز خلقت انسان را عبادت و پرستش حضرت حق معرفي كرد و فرمود: و ما خلقتُ الجن و الإنس إلا ليعبدون؛ من جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه عبادتم كنند.[1]

از طرف پيشوايان دين، نماز بهترين عبادت ها اعلام گرديده است. وقتي از حضرت صادق عليه السلام از بافضيلت ترين و محبوب ترين اعمال پيش خداي سبحان سؤال شد، حضرت جواب دادند:من بعد از معرفت خدا چيزي را افضل از نماز نمي شناسم.آيا نمي بيني كه عبد صالح خدا حضرت عيسي بن مريم گفت: أوصاني بالصلاهْْ؛[2] خداوند مرا به نماز توصيه كرده است.[3]

نماز محور قبولي اعمال و عبادات است. امام باقر عليه السلام فرمود: اولين بازخواست و محاسبه دربارة نماز انجام مي گيرد. كه اگر نماز مورد قبول واقع شد، بقية اعمال هم پذيرفته مي شود.[4]

نماز روشني چشم اشرف مخلوقات است. رسول خدا(ص) فرمود: خداوند روشني چشمم را در نماز قرار داده است.[5]

نماز پرستشي است كه قهرمان توحيد، ابراهيم خليل براي سپاس از ايزد منان در مقابل اجابت دعايش آن را خواسته و مي گويد: رب اجعلني مقيم الصلاهْْ و مِن ذريتي؛ پروردگارا! مرا و فرزندانمرا برپا كنندة نماز قرار ده.[6]

نماز زيباترين پيوند عاشق با معشوق است كه امام حسين (ع) در ميدان عشق يعني كربلا وقتي ابوتمامه عرض كرد موقع ظهر است فرمود: ياد كردي نماز را. خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. بعد از اين فرمايش حضرت در وسط ميدان مشغول نماز گرديد.[7]

پروردگارا! به مقربان درگاهت قسم! همه ما را از نماز گزاران واقعي قرار داده و نمازمان را به احسن وجه بپذير!

1[1] ذاريات (51) آيه 56.

1[2] مريم (19) آيه 31.

1[3] محمد محمدي ري شهري ، ميزان الحكمهْْ ، ج 2، ص 1627 ، ماده : صلاهْْ ، شمارة 10545.

1[4] همان، شماره 10570.

1[5] همان، شماره 10535.

1[6] ابراهيم (14) آيه 40.

1[7] منتهي الآمال ، ص 361.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.