-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چند نمونه نيت هاي ناسالم و ريايي را نام ببريد.

بهتر است قبل از آن كه به ذكر مصداق عمل همراه با ريا و نيّت ناسالم بپردازيم، به موضوع مورد بحث اشاره كنيم.

خداوند در قرآن مي فرمايد: اي كساني كه ايمان آورده ايد! همانند آن كس كه اموال خود را از روي ريا و خودنمايي انفاق مي كند و به خدا و روز قيامت ايمان ندارد. صدق هاي خويش را به منّت نهادن و آزار رسانيدن باطل نكنيد... ..[32]

منافقان خدا را فريب مي دهند و حال آن كه خدا آن ها را فريب مي دهد و چون به نماز برخيزند، با اكراه و كاهلي بر خيزند و براي خودنمايي نماز كنند ... .[33]

ريا يا نيت غير خدا با تعبد و عبوديت سازگاري ندارد. خداوند انسان ها و جنيّان را به خاطر عبوديت و عبادت كردن خلق كرد.[34] هر كاري كه بايد با نيت انجام شود، قصد قربت در آن لازم مي شود.

انسان هر چند تعلق مادي داشته و روحش با جسم مأنوس استّ اما هر آدمي داراي يك قلب و دل است و نمي شود در آن دو محبوب را جاي دارد. مثال معروفي وجود دارد كه نمي تواند هم خدا را بخاهد و هم خرما را. كه حكايت و دنيا و آخرت است. هر كسي كه شيطان در پوستش فرو رود، عملي را كه انجام مي دهد، به ريا آلوده مي كند.

امام باقر (ع) فرمود : خداوند براي آدمي دو قلب در باطنش قرار نداده است.[35]

افراد رياكار به خاطر ريا در عبارد، خدا را دوست نمي دارند و او را با چيز ديگري در عبادت شريك نمي كنند. چند نمونه از رفتاري كه با ريا و نيت غير سالم همراه است:

1ـ شخصي كه مي تواند در حالت مخفي به ديگري كمك كند، دست به كاري مي زند كه همه بفهمند و كمك را با منّت همراه مي كند.

2ـ شخصي در حال نماز خواندن است و احساس مي كند افرادي نظاره مي كنند پس نمازش را با دقت و مواظب خاصي به جا مي آورد.

3ـ شخصي قرار است به حج برود و به جاي آن كه به حساب و كتاب امور و اموال خويش بپردازد؛ با ميهماني هاي مجلل سعي در خبر كردن همة مردم دارد.

ريا آن قدر ظريفانه با عمل انسان مخلوط مي شود كه گاهي آدمي تا آخر عمل نمي فهمد عبادتي را كه انجام داده، با ريا مخلوط بوده است. پس به خدا پناه ببرد تااز شرّ شيطان دور شود و عملش با اخلاص باشد.

4[32] بقره (2) آية 264.

4[33] نساء ( 4) آية 142.

4[34] ر.ك: ذاريات (51) آية 56.

4[35] بحارالانوار، ص 27، ص 51 ، حديث يكم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.