-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23826)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13188)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5656)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2598)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1790)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1434)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1061)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شرايط محيط و تربيت خوب و بد، در حسابرسي اعمال در قيامت تاثير دارددارد؟
تأثير عوامل غير اختياري در روحيات و اعمال و كنش هاي انسان ها امري مسلم و ترديد ناپذير است ليكن اين گونه امور هرگز سلب كننده اختيار و آزادي اراده انساني نيستند و از طرف ديگر نمي توانند فطرت پاك الهي آدمي را - كه او را به سوي خدا و فضائل و پاكي ها فرا مي خواند - از بين ببرند. نقش عوامل محيطي يا وراثتي ياد شده آنها ايجاد زمينه گرايش به سوي برخي از رذالت ها و منكرات است. بنابراين تفاوت يك انسان حرامزاده يا فردي كه در محيط تربيتي فاسدي تولد و رشد مي يابد با فرد حلال زاده يا كسي كه در محيط سالم تولد و رشد يافته آن است كه در وي زمينه گرايش به كژي ها و آلودگي ها بيشتر است ولي اين زمينه هرگز توانايي و اراده اصلاح را از او سلب نمي كند و همين انسان بر حسب فطرت الهي ميل به سوي نيكي ها و ارزش هاي متعالي نيز دارد. بنابراين مي تواند مانند هر كس ديگر به سمت ارزش ها و فضائل حركت كند. در طول تاريخ نيز بسياري از انسان هايي كه در محيط سالم رشد كرده اند به سوي انحرافات گرويده و در مقابل افرادي در محيط هاي فاسد بر عليه تمايلات نفساني پست خود قيام كرده و به اصلاح گراييده اند. از طرف ديگر عذاب و پاداش الهي نسبت به همه انسان ها يكسان نيست. چنان كه گفته اند: در قيامت سه كتاب وجود دارد كه به حسب آنها پاداش و جزا صورت خواهد گرفت: 1) پرونده سيئات، 2) پرونده حسنات، 3) پرونده نعمات. مقصود از نعمات صرفا آب و نان و ... نيست. بلكه مهم ترين آنها عوامل تربيتي مانند: پيامبران، علما، خانواده خوب، دوستان خوب، شرايط اجتماعي مناسب، قواي ادراكي، شرايط ژنتيك و... مي باشد. از اين جا روشن مي شود كه مسؤوليت هر كس در پيشگاه خداوند متناسب با نعمت هايي است كه پروردگار به وي ارزاني داشته و عدالت الهي ايجاب مي كند كه با ملاحظه تمام شرايط و عوامل ارادي و غير ارادي دخيل در افعال انسان هر فردي را پاداش و جزا بخشد. آنچه در روايات پيرامون حرامزادگان و ... آمده همه براي تذكر و يادآوري وجود همين زمينه هاست و از آنها مي توان در امور تربيتي نتايج درخشاني گرفت. بنابراين وجود اين عوامل و تأثير آنها هيچ تضادي با عدل الهي و پاداش و عذاب اخروي ندارد. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه ر . ك : «عدل الهي»، شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.