-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23840)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5657)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2599)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1791)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1063)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دليل عقلي رد تناسخ چيست؟ تناسخ بر چند قسم است ؟
در اين باره توجه به چند نكته لازم است: الف) اولاً تناسخ داراي اقسامي است مانند: 1- ملكي، 2- ملكوتي. تناسخ ملكي نيز بر دو گونه است: الف) تناسخ نزولي، ب) تناسخ صعودي. ليكن شما مقصود خود را از تناسخ بيان نكرده و معلوم نساخته ايد كه كدام يك از آنها مورد سؤال شما است. ب ) در ميان فلاسفه اسلامي و غربي براهيني بر استماله تناسخ ذكر گرديده كه برخي از آنها نافي همه گونه هاي تناسخ است و بعضي ديگر صرفاً تناسخ نزولي يا صعودي را انكار كرده است. ج ) ابطال تناسخ براساس اختلاف مباني فيلسوفان در بحث حدوث و قدم و كيفيت ارتباط روح با بدن، متفاوت است. د ) فيلسوفان مشائي كه قائل به حدوث نفس بوده و رابطه آن را با بدن، رابطه قابل و مقبول مي دانند، مي گويند: 1- با رسيدن بدن به مزاج مناسب، نفسي حادث مي شود و به بدن تعلق مي گيرد. 2- اگر نفس ديگري كه در اثر مرگ بدن خود را رها كرده است، بخواهد به آن بدن جديد تعلق بگيرد، لازم مي آيد كه دو نفس به يك بدن تعلق پذيرد. 3- چنين چيزي محال است؛ زيرا هر كس با علم حضوري يگانگي خود را شهود مي كند. ه ) ملاصدرا نيز با تكيه بر جوهري و اعتقاد به «جهانية الحدوث و روحانية البقاء» بودن نفس، چنين استدلال مي كند: 1- تعلق نفس به بدن يك تعلق ذاتي و تركيب آن دو؛ تركيب اتحادي و طبيعي است نه انضمامي و صناعي. 2- جوهر نفس و بدن با يكديگر در حركت و سيلان اند؛ يعني، در آغاز پيدايش نسبت به كمالات خود بالقوه اند و رو به سوي كمال و فعليت دارند. 3- تا زماني كه نفس به بدن عنصري تعلق دارد، درجات قوه و فعليت او متناسب با درجات قوه و فعليت بدن خاص او است. 4- هر نفسي در مدت حيات دنيوي اش با افعال و اعمال خود به فعليت مي رسد. ازاين رو سقوط آن به حد قوه محض محال است. 5- اگر نفس پس از مفارقت از بدن بخواهد به بدن ديگري در مرتبه جنيني و مثل آن تعلق بگيرد، ناگزير بدن در مرتبه قوه و نفس در مرتبه فعليت خواهد بود. 6- چون تركيب نفس و بدن اتحادي و طبيعي است، نه انضمامي (يعني هر دو به يك وجود موجودند) تركيب بين دو موجود بالقوه و بالفعل محال است، {V(اسفار، ج 9، ص 2)V}. و ) جان هيك مي گويد: اگر رابطه وضع كنوني با كودكي خود را در نظر بگيريم، تنها معياري كه مي تواند به وحدت ما در سنين كنوني و كودكي حكم كند، خصوصيات جسماني و روان شناختي ما نيست. زيرا اين دو چنان تحول يافته اند كه ديگر نمي توان به وحدت شخص حكم كرد؛ بلكه تنها خاطره هاي كم رنگي كه من از كودكي خود دارم، ما را به هم پيوند مي دهد. سؤال اين است كه در نظريه تناسخ به چه ملاكي مي توان گفت كه فرد كنوني همان فردي است كه مثلاً پانصد سال پيش مي زيسته است و كسي راجع به او اطلاع يا خاطره اي ندارد. اگر ملاك استمرار خاطره باشد، در اكثر قريب به اتفاق، فرد هيچ خاطره اي از زندگي گذشته خود ندارد. اگر ملاك استمرار جسماني است؛ باز در نظريه تناسخ مصداقي ندارد، زيرا در اين نظريه گفته شده [است ] كه فرد گاهي به عنوان مرد، گاهي به عنوان زن و گاهي در نوع بشري و گاه در نوع ديگري چون يك حيوان به دنيا مي آيد. تنها ملاكي كه مي توان در اين باره فرض كرد، گرايش هاي روان شناختي است. ادعا مي شود كه فرد «ب» كه تناسخ يافته «الف» است، همان ويژگي هاي روان شناختي را دارد كه «الف» داشته است. اگر «الف» مغرور بوده است «ب» نيز مغرور است و اگر «الف» در طي زندگي گذشته خود به هنرمندي بزرگ تبديل شده است، «ب» زندگي خويش را با گرايش شديد هنري آغاز مي كند و... . اما بايد توجه داشت كه در دو فرد معاصر كه ويژگي هاي مشابهي دارند، نمي توان آنها را «يك فرد» ناميد. پس در مورد بحث ما كه دو فرد هم زمان نيستند، اين شباهت بايد در اغلب موارد چنان عام و گسترده باشد كه بتوان براي آن مصاديق مختلف و متعددي برشمرد، چرا كه ممكن است «الف» و «ب» متعلق به نژادها و انواع و محصول تمدن ها، سرزمين ها و دوره هاي تاريخي مختلفي باشند؛ ولي چنين شباهت هاي عامي به خودي خود هرگز موجب نمي شوند كه ما اين دو فرد را شخص واحدي بدانيم، {V(جان هيك، فلسفه دين، ترجمه: بهرام راد، ص 276 - 269)V}. ز ) اين كه تصور كرده ايد با تناسخ فرصت بيشتري به انسان داده مي شود تا از خواب غفلت به درآيد و به ساختن خويش و پويش راه كمال همت مي گمارد، تصوري نادرست است؛ زيرا: 1- خداوند همه ابزارها و لوازم هدايت و رشد و كمال را براي انسان در طول حيات دنيايي اش به او عنايت فرموده و فرصت كافي را به او عطا كرده است. 2- انسان با افعال و كردار خويش، ملكات نفساني خود را مي سازد و پس از آن كه چيزي در انسان ملكه دانسته شد و شخصيت ماندگار و جاودان آدمي را ساخت، ديگر در آن تغيير و تبديلي راه ندارد. از همين رو حتي قائلين به تناسخ مي گويند: انسان بداخلاق، ملكه كژخلقي را بر اثر اعمال پيشين با خود به كالبد جديد مي آورد و آدم خوش خوي نيز خلق نيكو را در پرتو اعمال گذشته به ارمغان مي آورد. بنابراين تناسخ فرصتي دوباره براي خودسازي نيست، بلكه تجلي دوباره ملكات را شمه پيشين در كالبدي نوين است. 3- نه تنها تناسخ هيچ تأثيري در دگرگوني آدمي ندارد؛ بلكه قرآن مجيد به صراحت مي فرمايد: اگر بعد از تحقق قيامت نيز مجرمان غافل را به دنيا بازگردانيم، دگربار به اعمال زشت و نادرست روي مي آورند. در سوره انعام (آيه 27 - 28) چنين آمده است: {H{/Bوَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلَي اَلنَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ* بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ {w1-38w}{I6:28-27I}/}H}؛{M و اگر حال آنها را آن گاه كه بر آتش دوزخ بازشان دارند بنگري، خواهي ديد كه مي گويند: اي كاش به دنيا بازگردانده مي شديم تا ديگر آيات پروردگارمان را تكذيب نكنيم و از مؤمنان باشيم* آري آنچه را كه مخفي مي داشتند اكنون برايشان آشكار شد! واگر بار ديگر به دنيا بازگردانده شوند، همان اعمال زشتي كه از آن نهي شده اند را تكرار خواهند كرد و هر آينه آنان دروغگويانندM}». براي آگاهي بيشتر ر.ك: حيات جاودانه، امير ديواني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.