-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1833)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در برهان نظم صورت كسر (جهان منظم) واحد فرض شده است در حالي كه مجموعه هاي منظم منحصر به حالت موجود دنيا نيست؟
الف) برهان نظم تقريرات مختلفي دارد كه تنها بعضي از آنها بر پايه حساب احتمالات مي باشد. اما اين كه صورت كسررا در اين برهان واحد قرار داده اند، از اين لحاظ است كه جهان موجود با تمام اجزا، عناصر و نظم هاي مختلفي كه در مؤلفه هاي گوناگون داخلي آن وجود دارد، روي هم رفته از يك انسجام و نظم كلي برخوردار است و مي توان تمام آن را يك واحد منظم فرض كرد. از طرف ديگر اين جهان مي توانست ميلياردها شكل ديگر، غير از آنچه كه اكنون هست، داشته باشد؛ چه آن صورت ها نظم هاي مختلف و يا گونه هايي از بي نظمي باشند. به هر حال اين كه پس از انفجار ماده جهان به شكل كنوني سامان يابد يك احتمال در ميان ميلياردها احتمال مي باشد. بنابراين، اين كه گفته ايد: «در برهان نظم در محاسبه احتمال صورت كسر فقط واحد است در حالي كه مجموعه منظم تنها محدود به اين حالت دنيا نيست»، نقض و اشكالي بر برهان نظم وارد نمي سازد. بلي اين اشكال بر كساني وارد است كه تنها در ميان ميلياردها احتمال ممكن يك صورت را نظم به حساب آورند و همه صور محتمل ديگر را بي نظمي بدانند؛ در حالي كه تقرير فوق ربطي به اين برداشت ندارد. ب ) اشتباه شما درباره برهان هاي استحاله تسلسل اين است كه پنداشته ايد فلاسفه هر نوع «تسلسل» و يا «بي نهايت بودن» را محال مي دانند؛ در حالي كه تسلسل و بي نهايتي اقسام گوناگوني دارد و فلاسفه تصريح كرده اند كه «تسلسل لايقفي» مانند تسلسل عددي و يا تسلسل علل شرطي و معدات محال نيست؛ بلكه آنچه محال است تسلسل علل هستي بخش است كه هر يك در وجود خود وابسته و نيازمند بوده و هستي خود را وامدار ديگري مي باشند؛ در حالي كه مفهوم بي نهايت و يا تسلسل در اعداد و رياضيات چنين نيست. براي آگاهي بيشتر ر.ك: طبيعت و حكمت، احمد ديلمي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.