-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2840 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ما ترك زبابان با وجود اين كه حدود 27 ميليون نفر در كشور هستيم نميتوانيم براي خود مدرسه و دانشگاه و ديگر مؤسسات تركي داشته باشيم اگر تجزيهطلبي و پان تركيسم نگوييم، چرا كه 150 هزار ارمني براي خود چنين جاهايي دارند چرا دولت به شهرهاي ما رسيدگي نميكند؟

كشور پهناور ايران داراي جمعيّتهاي فراوان ترك زبان، لر زبان، فارسي زبان، كرد زبان، عرب زبان ميباشد و به جز چند درصد، بقيه همه مسلمان هستند و در كنار هم زندگي ميكنند و همه در سايه تعاليم عاليه اسلام، مسلمان بودن و انسانيت را بر همه ظواهر از قبيل زبان، لباس و مكان ترجيح ميدهند. همان طور كه پيامبر(ص) در فتح مكه فرمود: ايّها النّاس انّ اللَّه قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها ألا انكم من آدم و آدم من طين الاّ ان خير عباداللَّه عبد اتّقاه؛ اي مردم خداوند در پرتو اسلام، افتخارات دوران جاهليّت و مباهات به ويله انسان را از ميان شما برداشت همگي از آدم به وجود آمدهايد و او نيز از گل آفريده شده است، بهترين مردم كسي است كه از گناه و نافرماني چشم بپوشد.

فرمود: إنّ النّاس من عهد آدم الي يومنا هذا اسنان المشط لا فضل للعربي علي العجمي و لا للاحمر علي الاسود الا بالتقوي؛ همه مردم از زمان آدم تا كنون مانند دندانهاي شانه با هم برابر و مساوي هستند نه عرب بر عجم برتري دارد و نر سرخ پوست (سفيد پوست) بر سياه پوست. فضيلت، فقط بر اساس تقوي است. الاّ ان كل مال و مأثرةو دم في الجاهلية تحت قدمي هاتين؛ من تمام دعاوي مربوط به جان و مال و همخه افتخارات موهوم موهوم دوران گذشته را زير دو پاي خود نهاده و تمام آنها را بي اساس اعلام ميكنم.

المسلم اخ المسلم و المسلون اخوة و هم يد واحدة علي من سواهم تتكافئوا دماءهم سعي بذمّتهم ادناهم؛ مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر يكديگرند و در برابر اجانب حكم يك دست دارند، خون هر يك با ديگري برابر است، كوچكترين آنها از طرف مسلمانان ميتواند تعهد نمايد.(1)

بنابراين، با توجه به اين كه در كشور اسلامي ايران غالب مسئوليتها به دست ترك زبانان است از جمله رهبر انقلاب اهل خامنه تبريز است و به زبان تركي آشنا است و بسياري از وزرا و شخصيتهاي علمي و سياسي و بسياري از مراجع تقليد و مفسرين عالي مقام، ترك زبان بوده و هستند و هيچ قانوني هم در ايران تصويب نشده كه تركها حق نداشته باشند تركي حرف بزنند يا بنويسند. البته زبان رسمي كشور فارسي است همان طور كه هر كشوري يك زبان رسمي دارد.

پي نوشتها:

1. فروغ ابديت، ج 2، ص 733 - 735 به نقل از روضه كافي و سيره ابن هشام و مغازي واقدي و بحار.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.