-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مطالعه كتابهاي مرحوم علامه مجلسي از قبيل (جلاءالعيون، حيوة القلوب، حق اليقين، حلية المتّقين، بحارالانوار و غيره) براي افراد مختلف چگونه است؟

كتابهاي مرحوم علامه مجلسي از كتب تحقيقي و عالمانه آن عالم فرزانه است، مخصوصاً بحارالانوار كه در حقيقت مجمع معارف اسلامي است و زمينه ساز تحقيق محققان در تمام ابعاد و زواياي معارف واحكام اسلامي است. ايشان با اين كه كوشش فراواني در جمع آور ياحادث و آيات مربوط كرده، در ذيل بسياري از روايات تحقيق و توضيح هم آورده است.

علامه در سال 1111 رحلت فرموده و بديهي است كه تحقيقات و نوشتههاي او در آن زمان شايد بهترين و كاملترين بوده، مسلماً بعد از ايشان تا زمان ما،علما و محققان، تحقيقات بيشتري كردهاند و به نتايج جديدتري دست يافتهاند. بنابراين، براي كسي كه اهل تحقيقي نيست، بهتر است از كتابهاي جديد مثل كتابهاي شهيد مطهري، آيت اللَّه جوادي آملي، آيت اللَّه مكارم و ديگر نويسندگان استفاده شود.

به عبارت ديگر كتابهاي فارسي مرحوم مجلسي رسالت خود را در عصر خود انجام دادهاند و اينك به خاطر تحوّل زمان و مكان و شرايط به شكل عميقتر بايد كتابها تصحيح، تحقيق و تكميل شود، لذا برخي از كتابها روي منباي تسامح در ادله تدوين يافته و امروز بايد دلايل مستحبات، مكروهات و حتي مباحات نيز مورد تحقيق و بررسي سندي و دلالي قرار گيرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.