-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11250)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8494)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4629)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28459 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ظواهر چه نقشي در رسيدن به روح و گوهر دين دارند؟
) اين كه «فهميدن و رسيدن به روح و گوهر دين مهم است» مطلب درستي مي باشد؛ اما اين گزاره كه «ظواهر چندان نقشي ندارد» باطل و بي اساس است؛ زيرا: اولاً راه رسيدن به گوهر و روح دين چيست؟ آيا راهي غير از همين احكام ظاهري وجود دارد؟ به عبارت ديگر روح و جان دين در كالبد همين احكام شريعت است و سرا و لب ا دين در متن همين قشر و صدف است. ازاين رو گوهر خود را با همين صدف ها از ما خواسته است و اجازه كنار نهادن احكام ظاهري شريعت را به كسي نداده است. مگر پيامبر(ص) و ائمه(ع) روح دين را در نيافته بودند كه اين همه به احكام الهي پاي بندي و تقيد نشان مي دادند؟ از همين رو است كه همه عارفان برجسته و فيلسوفان اسلامي بر حفظ شريعت در عين تلاش براي راه يابي به ژرفاي دين به جد تأكيد واصرار مي ورزيدند و برعكس شريعت گريزي و شريعت زدايي تنها توسط انسان هايي مسؤوليت گريز (مانند برخي از صوفي نمايان و درويش مسلكان) تبليغ و ترويج مي شد. ثانياً دين گوهر خود را با همين صدف ها و احكام ظاهري اش از ما خواسته است و اجازه كوچكترين تخطي از احكام شريعت را به كسي حتي به پيامبر(ص) و اولياي بزرگ الهي نداده است. بنابراين چگونه مي توان با مبارزه با هنجارهاي ديني به روح آن راه يافت؟ ثالثاً بالاخره مسأله تعبد و بندگي چه مي شود؟ اگر واقعاً ما بنده خدا هستيم بنابراين لزوماً بايد براساس شريعت الهي عمل كنيم وگرنه صرف تنظيم رابطه و عبادت دلبخواهي را شيطان نيز پذيرفت ولي خداوند او را طرد كرد و از او مي خواست كه به آنچه امر كرده است گردن گذارد چه اساساً ركن اوليه بندگي آن است كه بنده خواست و مطلوب «رب» را بر هواي خويش مقدم بدارد وگرنه بندگي نفس است نه بندگي رب ا. متأسفانه مشكل گريز از بندگي در قرون اخير در جهان غرب پا گرفت واكنون به گونه اي التقاطي در جامعه ما نيز ترويج و تبليغ مي شود. د ) در پايان شايان ذكر است كه همه انديشه هايي كه نقل كرده ايد ناشي از اين است كه بشر در طول تاريخ ارزش تكاليف الهي را به درستي نشناخته و گاهي براي گريز از آن به تئوريزه كردن شريعت زدايي مي پردازد و راه درمان مسأله آن است كه ارزش تكليف روشن شود و معلوم شود كه تكليف «تشريف» است؛ همان طور كه سيدبن طاووس براي رسيدن به آن جشن گرفت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.