-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2850 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اومانيسم چيست ؟ و آيا گروه رپ با اومانيسم مبارزه مي كند؟

26070(اومانيسم ) يا (اگزيستانسياليسم ) به معناي اصالت انتخاب يا اصالت انسان , خود گرايي يا انسان گرايي واژه هاي نويني هستند كه در فرهنگ غربي واروپايي , معنا ومفهوم خاص خودشان را دارند و تنها براي انسان جدا شده از خداو مذهب , كاربرد سياسي و اجتماعي خواهند داشت .

وقتي خدا و باورهاي ديني را انكار كردند, به خود آمدند كه اصالت را به چه چيزي بدهند؟ و انسان تصادفي , و لا مذهب , چگونه بايد زندگي كند؟ و اصولاچه باورهايي و كدام تكيه گاه هايي مي توانند اصالت داشته باشند؟ براي جذب افكار عمومي , انسان و انسانيت فرضي خودشان را مطلق كردند, انتخاب انسان رااصالت دادند كه هر چه تو مي خواهي , تو دوست داري و تو انتخاب كرده اي درست , مقدس و ارزشمند است و بايد وجود داشته باشد و تحقق پذيرد, هر چه انسان مي گويد, مي خواهد و دوست دارد, اصل است .

اصالت انسان يا اصالت انتخاب انسان , هر دو گرايش ضد مذهبي و ضدخدايي دارد وقتي اصالت را به انسان يا انتخاب او داده ايم , يعني خدا و وحي باورهاي عقيدتي مذهبي اصالت ندارند و بايد كنار زده شوند. اين جا بود كه انواع مكاتب پوچي و ابتذال گرايي پديد آمد و انسان تنها, هر روز با هواپرستي و طغيان غرائز, به سوي گرايش هاي ضد انساني و اخلاقي كشيده شده , و با شعار (به توچه ) و (من دوست دارم ) انواع مفاسد اخلاقي را به عنوان تمدن , تكامل , روشن فكري , و آزادي و تقدس انتخاب , از جان و دل پذيرفت و ارزش هاي انساني رامسخ كرد.

پس (اومانيسم ) يا (اصالت انسان ), يعني انكار اصالت وحي و باورهاي ديني .تعجب از بعضي روشنفكران غربزده است كه سعي و تلاش مي كنند كه (اومانيسم اسلامي ) درست كنند. (1

البته (رپ ـ حزچژ) به معناي هتك ناموس , تجاوز به عصمت زنان به زور, بي عصمت كردن , به زور زنا كردن است و همچنين به معناي ضربت زدن و سازنواختن , صدا كردن و تق تق كردن . (2

همان طور كه در لغت توضيح داده شد گروهي كه دنبال شهوت راني و تجاوزبه نواميس مردم مي باشند و داراي شكل و شمايل خاصي هستند را رپ گويند.يك بار موها را بلند مي كنند, بار ديگر بسيار كوتاه , لباس هاي گوناگون با رنگ هاي مختلف مي پوشند كه البته اين ها همه علامت (رپي ) بودن است نه شرط آن . اين گونه افراد با اين شكل و صورت ظاهري مي خواهند به ديگران اعلام كنند كه مااين كاره هستيم .

(رپ ) در حقيقت يك فرهنگ لاابالي گري و هرزگي و آلودگي جنسي است . كه شايد علت ايجاد اين گونه فرهنگ ها, بيكاري , نبود شغل مناسب و وضعيت اقتصادي نامطلوب و از طرفي طغيان شهوت جنسي در ايام جواني و ناتواني ازازدواج , باشد كه اغلب جوانان از اين طريق خود را ارضا مي كنند. البته در كشور ما(ايران ) بعضي از جوانان فقط تقليد كوركورانه دارند و اين شكل و قيافه را بدون توجه به حقيقت و معنا و مفهوم آن به خود مي گيرند و شايد اهل فساد و گناه نباشند يا به سني نرسيده باشند كه شهوت راني كنند.

بنابراين , اگر اومانيسم به معناي اصالت انسان (انسان گرايي ) به معناي اصالت انتخاب و خودگرايي باشد يكي از خواسته هاي انسان , شهوت راني جنسي است .پس رپي بودن نه تنها با اومانيسم در تضاد نيست , بلكه يكي از مصاديق بارزاومانيسم است .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.