-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31050)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13355)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12322)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6869)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2704)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2026)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1968)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1714)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1431)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

كسي كه به خدا و پيامبر اعتقاد دارد ولي بعضي مسائل جزئي را رعايت نمي كند، آيا اعمال او درست است؟
الف) اعتقاد يك امر قلبي بوده و عبارت است از: ايمان به خدا و رسول و ائمه(ع) و آنچه كه به نام «مجموعه دين» و برنامه سعادت بشر در قرآن و روايات اسلامي آمده است. به طور كلّي ايمان سه شاخه دارد چنانكه در روايات آمده: 1- اعتقاد قلبي؛ 2- اقرار به زبان (يعني گفتن شهادتين و اقرار به خدا و پيامبر و ائمه و آنچه بر پيامبر نازل شده)؛ 3- عمل به اركان؛ يعني، انجام واجبات و ترك محرّمات و بنابراين مؤمن كامل كسي است كه هر سه جنبه را دارا باشد. ب) در مقام عمل (مثل خواندن نماز) فرضاً اگر انسان نمي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ويا اگر لباس غصبي باشد نماز باطل است؛ چنانچه نماز خواند و بعداً متوجه شد، آن نماز صحيح است. شروطي كه براي لباس ومكان نمازگزار گفته شده، شرايط صحت است؛ يعني، اگر كسي عمداً و از روي آگاهي آنها را رعايت نكند، نماز باطل مي شود. اما مستحبات ديگر (مثل نماز جماعت و ...) كمال نماز است كه اگر كسي عمداً آنها را رعايت نكند، نمازش باطل نمي شود. ج) گفتني است كه جايگاه بحث از مسائل اعتقادي علم كلام است و اينكه آيا خداوند چه كساني را مورد بخشش قرار مي دهد يا نمي دهد، خيلي براي ما روشن نيست. از آيات و روايات استفاده مي شود كه خداوند همه گناهان غير از شرك را مي بخشد. اما اگر فرضاً كسي عبادتي را بدون توجه به احكام و شرايط آن انجام داد، از نظر يك فقيه عملش باطل است؛ گر چه ممكن است خداوند در قيامت بخواهد او ببخشد. ازاين رو مسائل فقهي را نبايد با مسائل اعتقادي و كلامي مخلوط كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.