-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23857)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10890)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5658)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2600)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1831)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1066)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من به جبر پا به اين جهان گذاشته ام. اگر خدا مرا نمي آفريد، من گناه نمي كردم و مجبور نبودم آن همه عذاب آخرت را تحمل كنم.
آيا من حق دارم كه بگويم «من راضي به زندگي نيستم يعني به جبر زنده ام و اگر گناهي مي كنم كه حتماً مي كنم به حساب كي مي باشد چرا كه من اصلاً راضي نيستم كه پا به اين جهان گذاشته ام. اگر خداوند مرا نمي آفريد من هم گناه نمي كردم و مجبور نبودم آن همه عذاب آخرت را تحمل كنم. پاسخ: اولاً هر چند انسان بدون اختيار خويش پا به عرصه هستي گذاشته است اما در مقابل، از نعمتي بي نظير برخوردار گشته است و آن عبارت است از «هستي»، «وجود» و آثار آن «عدم»، «نيستي» و «نداري» نقمت است و خسران بي نظير. خداوند لطف اعظمي فرموده است كه ما را از عرصه نيستي به هستي درآورده است و ما بايد شكرگزار چنين هديه اي باشيم و لو آن كه اختيار و اراده ما در آن هيچ نقشي نداشته باشد. ثانياً، گرچه آدمي در آمدن به عالم هستي مختار نبوده است ولي باز خداوند بر اساس لطف و رحمتش انسان را در چگونه زيستن و چگونه بودن و چگونه رفتن و چگونه حركت كردن كاملاً آزاد گذاشته است و اين خود نيز نعمتي بس گرانبهاست كه متأسفانه بشر از آن حسن استفاده را نمي كند. بله اگر خداوند مرا در اين زمينه نيز با اجبار روبرو مي ساخت و من در كژانديشي و كژعملي يا درست انديشي و صحيح كرداري مجبور بودم مي توانستم اين پرسش را مطرح كنم ولي حقيقت امر چنين نيست. اگر جنابعالي به حقيقت انسان، مقام و جايگاه و منزلت او واقف شويد، اينچنين شكوه نمي كرديد سخن در اين باب فراوان است ولي توجه شما را به سه نكته اصلي - كه تفكر در آن موجب خواهد گشت تا شما كمي از اين بدبيني فاصله بگيريد - جلب مي كنم: 1- انسان گل سرسبد هستي و تاج و جوهره اصلي آن و اشرف تمامي مخلوقات بوده و درواقع همه جهان براي او آفريده شده است، {V(اسراء، 70/ميزان الحكمة، ج اوّل، صص 360 - 361) V} {Sتاج كرّمناست بر فرق سرت # طوق اعطيناك آويز برت S} {Sجوهر است انسان و چرخ او را عرض # جمله فرع و پايه اند و او غرض S} {Sاي غلامت عقل و تدبير است و هوش # چون چنيني خويش را ارزان مفروش S} {V(مثنوي، 5/3574 - 3576)V} 2- حقيقت انسان كتابي است نيازمند به شرح و شارح اين كتاب هم كسي جز مصنف آن يعني آفريدگار هستي نمي تواند باشد زيرا نويسنده اين كتاب اوست. بنابراين توجه به آيات و روايات - كه در واقع ترجمان وحي اند - در اين باب ضروري است. قرآن از آنجا كه مبدء فاعلي انسان را خداوند مي داند معتقد است كه هر چه آدمي معرفت بيشتري به مبدء فاعلي خود پيدا كند هم جهان را و هم خويشتن را بهتر مي شناسد؛ زيرا، آفريدگار هستي در خلقت خود تجلي و ظهور مي كند. از آنجا كه همه آفرينش سراسر نشانه هاي اوست و در اين ميان آدمي كه به عنوان خليفة اللهي نيز آراسته گشته است، مظاهر اسماي اويند، مي توان با شناخت عميق تر به خداوند و اسماء اعظمش، به مقام انسان بيشتر نايل گشت، {V(تفسير موضوعي قرآن كريم، آيةالله عبدالله جوادي آملي، مركز نشر اسراء، قم، زمستان 79، چاپ اوّل، ج 13، صص 59 - 71) V} {Sآدم اسطرلاب اوصاف علوست # وصف آدم مظهر آيات اوست S} {Sهر چه در وي مي نمايد عكس اوست # همچو عكس ماه اندر آب جواست S} {V(مثنوي، 6/3138 - 3139)V} 3- قرآن كريم در بيش از پنجاه آيه به وصف هاي نكوهيده اشاره و به جهت وجود آن ها در آدمي، انسان را سرزنش كرده است، صفاتي مانند: بخيل، {V(محمد، 38)V}، ضعيف، {V(نساء، 28)V}، عجول، {V(اسراء، 11)V}، ظلوم، {V(احزاب، 72)V}، جهول، {V(احزاب، 72)V} و... امّا همه اينها به طبيعت انسان باز مي گردد و منشاء پيدايش اين اوصاف رذيله جاذبه هاي طبيعي انسان است چنانكه سرچشمه فضايل جذبه هاي فرا طبيعي است. بايد به اين نكته توجه داشت كه صفات رذيله ريشه در عالم ملكوت ندارند و مشمول اصل جامع {A{/Bوَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {w1-13w}{I15:21I}/}A}، {V(حجر، 21)V} نخواهد بود بلكه بر اساس اين آيه كه {H{/Bوَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ {w7-13w}{I4:79I}/}H}، {V(نساء، 79) V}همه سيئه ها و بدي ها از پيش خود انسان است، {V(تفسير قرآن كريم، همان، صص 78 - 79) V} خواهر گرامي از اين حقيقت غفلت نكنيد كه خاصيت نور باطني از فطرت انسان پرتو افشان مي شود و اگر اين منبع الهي يعني فطرت زنده به گور نشود و غبار آلودگي ها ويژگي هواهاي نفساني آن را نپوشاند همواره پر فروغ خواهد بود. امّا اگردر پشت ظلمت گناه پنهان گردد، انسان گنهكار حقيقت خود را نمي بيند و از آن رو كه نوري ندارد خود را گم خواهد كرد و پس از مدتي خويشتن را به كلي فراموش مي نمايد. بدانيد كه تنها با علم و محبّت است كه فطرتان پر فروغ خواهد ماند، زيرا علم، خدا و مبدء فاعل آدمي را به انسان مي نماياند و دوّمي انسان را به مبدء اصلي خويش يعني خداوند متعال مي رساند {Hالعلم يدل عليه و الوجه يدّل له H}، {V(شرح كلمات باباطاهر به نقل از: آيت الله جوادي آملي، تفسير موضوعي، ج 14، ص 134، مركز نظر اسراء)V}. اگر مي خواهيد حركت و جنبشي داشته باشيد و از گناهان و آلودگي ها رهايي يابيد، نيازمند علم و سپس عمل هستيد. بنابراين بدون علم به دنبال معرفت الهي رفتن جهل است و بدون عمل تنها در پي درس و بحث، حوزه و دانشگاه بودن، عمري چون سنگ آسيا به گرد خود چرخيدن و سپس توقف، ناتواني و عجز است. انسانها بايد در شناخت خويشتن بكوشند تا خويش را ارزان نفروشند. {Sخويشتن نشناخت مسكين آدمي # از فزوني آمد و شد در كمي S} {Sخويشتن را آدمي ارزان فروخت # بود اطلس خويش برد لفي بدوخت S} {V(مثنوي، 3/1000 - 1001)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.