-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23841)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5657)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2599)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1791)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1063)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28724 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي احساس نياز به دين، چه راهي را بايد در پيش گرفت؟
احساس نيازمندي به يك شي ء وابسته به جايگاه آن شي ء در زندگي و وابستگي حياتي و زيستي شما به آن شي ء است. آنگاه شما نيازمند چيزي هستيد كه به آن شي ء وابستگي داريد و نبودن آن تعادل زيستي و رواني شما را مختل و در وجود شما ايجاد تنش مي كند در اين صورت به مقتضي اصل تعادل زيستي - رواني در صدد جبران آن برآمده و وجود خود را از تنش ايجاد شده آزاد مي سازيد. حال براي احساس نيازمندي به دين بايد ابتدا جايگاه دين را در زندگي خود بيابيد. و ماهيت دين را بشناسيد و ارتباط بين خود و دين و اينكه دين چه نقشي در زندگي داشته و نبودن آن چه پيامد منفي در پي دارد و... به دست آوريد هر قدري اين معرفت و شناخت دقيق تر و عميق تر باشد و ريشه در باورهاي شما داشته باشد بيشتر احساس نياز نموده و پايبندي شما نيز به آن زياد نيز مي شود بنابراين به منظور احساس نيازمندي به دين بايد: 1- ماهيّت دين و حقيقت آن را شناخت 2- ارتباط بين خود و دين را به دست آوريد و به آن آگاهي پيدا كنيد. 3- به نقش و تأثير دين در زندگي انسان و جايگاه آن در سعادت و خوشبختي و كمال انسان و حتي وجود انسان پي ببريد. 4- از پيامدهاي دين زدائي و بي ديني و رعايت نكردن مقررات ديني و مذهبي آگاهي يابيد. 5- شناخت هاي خود را تعميق نموده و آنها را به صورت باور و اعتقاد راسخ درآوريد البته از طريق مطالعه (كتب معرفي شده)، تلقين تأثيرات دين و نقش آن و پايبندي به آئين دين و دينداري حقيقي و دستورات دين اين باورها راسخ مي شوند. توجه داشته باشيد كه صرف شناخت امور فوق و آگاهي از آنها كفايت نمي كند بلكه بايد بعد از كسب شناخت در پي تعميق آن و راسخ ساختن آن برآييد تا مطلوب شما بدست آيد. امّا عزيز دانشجو تمام آنچه بيان شد از مقوله آگاهي و شناخت بوده و پر واضح است كه اهداف شناختي و اعتقادي از طريق مطالعه و تفكر به دست مي آيند لذا جهت نيل به مقصود مطالعه كتب زير توصيه مي شود. 1. انسان شناسي، نوشته آقاي مصباح يزدي 2. آموزش دين، نوشته علامه طباطبايي(ره) 3. راه و راهنماشناسي، نوشته آقاي مصباح يزدي 4. كتب ايدلوژي، نوشته شهيدمطهري(ره) به خصوص كتاب انسان در قرآن شهيد مطهري. تفكر در عالم خلقت، فلسفه تشريع و ارسالي رسل و انزال كتب باعث تعميق شناخت و مطالعه كتب زير موجب تقويت و رشد ايمان مي گردد: - كتب شهيد دستغيب مانند ايمان، تقوا، سراي ديگر، قلب قرآن، قلب سليم، معاد و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.