-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23857)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10890)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5658)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2600)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1831)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1066)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28729 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا برتري سادات، با عدالت خداوند سازگار است؟
اين كه اكثر سادات با ايمان از دنيا مي روند منافاتي با عدالت خداوند ندارد. زيرا مقتضاي عدالت خداوند آن است كه حق هر كسي را با توجه به قابليت ها، اعمال، نيات و گفتار او به وي عنايت فرمايد. سادات نيز همچون انسان هاي ديگر، در عين مختار بودن ودر معرض انواع آلودگي ها، لغزش ها و ضلالت ها قرار داشتن، اگر به راه حق رفته و خود را از ضلالت و اعوجاج محافظت نمايند، به دليل نظام حاكم بر جهان هستي كه در پرتو عدالت خداوند سامان يافته است، با ايمان از دنيا مي روند. از سوي ديگر از حيث ژنتيكي و عامل وراثتي سادات به ائمه(ع) مي رسند، اين زمينه، بستر مناسب تري را براي هدايت يافتن و مؤمن شدن فراهم مي سازد ولي اين مسأله تنها يك عامل از عوامل گوناگوني است كه براي بار يافتن به ايمان لازم و ضروري است و عامل تامه و تنها علت نمي باشد. به همين جهت است كه مي بينيم برخي از سادات علي رغم چنين ويژگي از راه هدايت و صراط مستقيم بازمانده اند، چرا كه راه باطل را برگزيدند و با اعمال زشت و قبيح خود، مسير ضلالت را پيمودند. مقتضاي عدالت خداوند آن است كه اگر انساني با اختيار وانتخاب و گزينش خود راه حق را برگزيد و در آن قدم نهاد و براي تكامل خود تلاش نمود، اين نتيجه را مترتب ساخته و توفيق با ايمان از دنيا رخت بر بستن را به او عنايت فرمايد، اكثر سادات نيز علي رغم عامل ژنتيكي با اراده واختيار و آگاهي راه مستقيم را برگزيدند و خداوند به اقتضاي عدالت خود اين نتيجه ميمون و مبارك را به آنها عنايت فرمود. در طرف ديگر مقتضاي عدالت خداوند آن است كه اگر بشري با اختيار و اراده خود راه ضلالت را برگزيد و در آن قدم نهاد و براي آن تلاش كرد، اين نتيجه را مترتب ساخته كه آن شخص بدون ايمان از دنيا برود. ازاين رو برخي از سادات با علم و گزينش خود راه باطل را برگزيدند و خداوند به اقتضاي عدالت خود اين نتيجه ناميمون و نامبارك را بر انتخاب و حركتشان مترتب ساخت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.