-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11176)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8473)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

(زمان) نزد ايزد متعال ارزش خاصي دارد، شب قدر، جمعه يا شب معراج،اصحاب كهف آيا مي توان بر زمان فائق آمد و خارج شد؟
طلاع از حقايق غيبي براي انسان هاي كمال يافته و دارندگان مقام ولايت نه تنها محال نيست بلكه كاملاً ممكن حتي بسيار ساده و پيش پا افتاده است ؛ زيرا كه مي دانيم اغلب ايشان حتي براي وصول به حقايق و اطلاعات غيبي هيچ تلاش و كوشش هم ننموده اند و به صرف انجام دادن وظيفه و تحصيل صفاي قلب و قابليت هاي لازم علوم و معارف غيبي مانند باراني بر قلب آنان بارش نموده است. البته لازمه چنين وصولي خروج از بعد زمان نيست در بحث زمان گفته شده كه اصولاً زمان در خارج وجود منحاز و مستقلي ندارد كه ما از آن خارج يا به آن داخل شويم چيزي كه از زمان در دست ما است و به صورت فرضي مي توانيم براي ان وجودي تصور كنيم «آن» است «آن» واحدي است كه خودش يك حقيقت گذار و قابل انقسام و غير قابل كنترل به وسيله انسان است. اهل معرفت و كمال در همان زماني كه مي زيستند قادر بودند كه از زمان گذر كرده و از زمان حال و آينده كسب اطلاع كنند و از حوادث آينده و گذشته عالم خبر دهند ؛ بدون نياز به خروج از زمان كه صرفاً يك تصور خيالي است و اساس عقلي ندارد. درباره سرّ امكان اطلاع از حوادث گذشته و آينده گفتني است كه گر چه صور اشياء و حوادث و تشخيصات آنها، دستخوش حركت جوهري و عرضي و بالطبع زمان مي شوند و آنها دائماً در حال زوال، تحول، صورت پذيري جديد و تشخص تازه اي هستند حقيقت و هويت اشياء و حوادث گذشته هرگز زايل نشده و به صورت متراكم در زندگي انسان هاي فعلي وجود دارد و الان كه ما در اين زمان زندگي مي كنيم مثل اين است كه تمام تاريخ زندگي بشر و حوادث گذشته، در زندگي و زمان ما حضور دارند. فرهنگ، تمدن و شخصيت ما حاصل تراكم تمامي آن حقايق گذشته است ؛ اگر چه به ظاهر تشخصات و صورت هاي آن حوادث زايل شده و ديده نمي شوند. به طور مثال هر انساني كه در طول زندگي اش منازل، مراحل و حوادثي را از سر مي گذراند ؛ علوم و تجربياتي را به دست مي آورد ؛ درس ها و كتاب هايي رامي خواند ؛ مناظري را مي بيند خيلي از شنيدن ها را مي شنود و.. بايد بداند گر چه آن ها از او زايل شده و حتي آنها را فراموش كرده است و صورت ظاهري خودش هم دگرگون گشته و سلولهاي بدنش چندين بار عوض شده است ؛ ولي در عين حال هرگز ذره اي از آن حقايقي كه هويت او را ساخته اند، از او فوت نشده و تمام آن مراحل و مطالب گذشته در نفس او حضور دارند و فعليت شخصيت او را تشخيص مي دهند. هر انساني در واقع زاييده گذشته خود و گذشته فرهنگ و تاريخ خود است و تمامي گذشته در زندگي او حضور دارد. نسبت به زمان آينده نيز همان گونه كه تمامي انسانها قادرند با توجه به وضعيت زمان حاضر، اتفاقات و وضعيت زندگي خود و ساير مردم را در سال هاي آينده حدس بزنند و پيش بيني كنند يك انسان با كمال و منصف به صفت ولايت تكويني و مقام قرب الهي نيز قادر است با توسعه وجودي و اقتدار ولايي اي كه دارد از حوادث و امور آينده زندگي اطلاع داشته و از آنها خبر دهد و اين نيز مستلزم خروج از زمان و امثال آن نيست. تفاوت ارزشي زمانها مثل شب جمعه، شب قدر، زمان طلوع فجر، ليلة الرقائب و مانند آن به جهت تفاوتي است كه در ظهورات و نزولات الهي وجود دارد. به طور مثال همان طور كه فيوضات مادي حق تعالي (مثل برف و باران) در فصل ها و مكانها و شرايط جغرافيايي ويژه اي بيشتر و در زمانها و مكان هاي ديگري كمتر است ؛ فيوضات معنوي او نيز در زمانها و مكان هاي خاصي بيشتر از ساير زمان ها و مكان ها است بنابراين شخص مؤمن و كسي كه طالب فيض حق است و مي خواهد خود را در معرض نزول الطاف معنوي الهي قرار دهد ؛ لازم است نسبت به اين زمان ها و مكان ها مانند حرم هاي اهل بيت(ع) و مساجد وقوف داشته باشد و در اين اوقات و زمان هاي خاص خود را در معرض نزولات معنوي الهي قرار دهد تا موجب رشد و قرب كمال بيشتري گردد. به بيان ديگر ارزش زمان ها به متزمّن آن است؛ يعني به حقايقي كه در آن زمان رخ داده شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.