-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11212)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28853 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اين كه مي گويند كار خدا حساب و كتاب ندارد تا چه اندازه درست است؟
فعال خداوند داراي غايت و غرض است و فعلي كه فاقد غايت و غرض باشد لغو و عبث است و انجام فعل عبث عقلاً قبيح است و از آن جا كه ارتكاب كار قبيح از سوي خداوند حكيم محال است ممكن نيست افعال او عبث و بدون حساب و كتاب باشد در نتيجه تمام افعال الهي غايتمند داراي غرض و بر اساس حساب مي باشد. قرآن كريم در آيات متعددي بر حكيمانه بودن افعال الهي و عبث نبودن آن تأكيد مي كند براي نمونه به يك مورد از آيات اشاره مي شود. {A{/Bوَ ما خَلَقْنَا اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ {w1-10w}{I44:38I}/}A}؛ {Mو آسمانها و زمين و آنجه را كه ميان آن دو است به بازي نيافريده ايم M}، {V(دخان، آيه 38)V}. در اينجا سخن از حكيمانه بودن آفرينش آسمانها و زمين و موجودات ميان آنها است چطور مي توان قبول كرد كه حسابي در افعال الهي منظور نيست. محدويت علم و معلومات انسان در مقايسه با مجهولات او كه همچون قطره اي در كنار اقيانوس بيكران است و نارسايي عقل بشري از طرف ديگر گاهي موجب مي شود كه افعال الهي بي حساب و كتاب تلقي گردد اما در واقع چنين نيست. بد نيست اشاره اي كرده باشيم به داستان حضرت موسي و خضر كه موسي(ع) كارهايي كه حضرت خضر انجام مي داد بي حساب و بي هدف تلقي كرده لذا اعتراض مي كرد ؛ اما واقع امر چيزي ديگري بود كه حضرت موسي بر آن آگاهي نداشت. (در اين مورد آيات 64 تا 78 سوره كهف مطالعه شود) بنابراين جهان هستي بر محور حساب مي گردد و هيچ يك از نظامهاي اين عالم بدون حساب نيست در انسان نيز اين قضيه صادق است انساني كه جزئي از اين مجموعه است نمي تواند بي حساب و كتاب زندگي كند و به همين دليل در آيات مختلف قران يكي از نعمتهاي خدا وجود ماه و خورشيد و يا شب و روز به عنوان يك عامل ايجاد نظم و حساب در زندگي انسانها شمرده شده است چرا كه هرج و مرج و نبود حساب و كتاب در زندگي عامل فنا ونابودي است. و خدايي كه خالق هستي و انسان است و تدبير عالم بدست اوست اگر بدون نظام بود و حسابي در كارش نبود بودن هستي و انسان معني نداشت چون كه عالم محصول نظم و حساب است لذا بر سراسر هستي به گسترده خودش حسابي باز است و هيچ چيز از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين انسان به دليل ناتواني در درك حقايق افعال الهي گاه تعبير مي كند كه كار خدا حساب و كتاب ندارد معناي درست براي اين تعبير نيست مگر اين كه «ما حساب و كتاب و حكمت كار خداوند را درك نمي كنيم» و اين حاكي از ناتواني ما است نه بي حكمتي افعال خداوند تبارك و تعالي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.