-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1832)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28903 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان مسايلي مثل روح طي الارض و پيش بيني را در قالب قوانين علمي بيان كنيد.
در اين رابطه ابتدا بايد دو نكته را به دقت مورد توجه قرار دهيد تا روشن شود كه آيا اساساً اين گونه امور قابل تبيين و تحليل علمي هستند يا نه؟ طبيعي است اگر با بررسي آن دو پاسخ منفي باشد، ديگر نمي توان در جست وجوي حل علمي مسأله برآمد. ولي در صورت مثبت بودن، مي توان روزنه اي بر آن گشود; آن دو نكته عبارت است از: الف) قلمرو تحقيق علمي. علوم تجربي (ecneicS) صرفاً در امور مادي و فيزيكي سير مي كنند و نسبت به حقايق ماوراي مادي هيچ گونه گزاره ء سلبي يا ايجابي ندارند. البته گاه به كمك مقدمه اي تجربي و افزودن كبراي عقلي و فلسفي، مي توان نتيجه اي فراتجربي گرفت; ليكن اين غير از پويش علمي و در واقع رهبردي فلسفي است. ب) نكته ء ديگر كاوش در ماهيت اصلي اين گونه امور است; مثلاً روح اساساً ماهيتي مجرد و غير مادي دارد. بنابر اين هرگز در چنبره ء شناخت و توصيفات علمي قرار نمي گيرد، و تنها از منظر وحياني و فلسفي، قابل شناخت است. لذا حب أ وجودي تبيين علمي آن به منزله نشناختن محدويت هاي تحقيق علمي و داشتن انتظاري فوق توان از دانش تجربي است. اموري مانند طي الارض نيز دو جنبه دارد: يك جنبه آن ماورائي است; يعني، چگونگي تأثير روح و كاركرد آن كه خارج از دسترس علوم است. جنبه ء ديگر آن چگونگي سير بدن عنصري در جهان مادي است. اين جنبه قابل تحقيق تجربي است; ليكن علوم تجربي هنوز خود را درگير اين مسأله نكرده اند; زيرا دانشمندان معمولاً در پي تبيين امور رايج و معمول جهان هستند و نسبت به مسائل خارق العاده و به ظاهر استثنايي، دل نمي بندند. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر . ك: مهر تابان، ويژه نامه علامه طباطبائي، علامه طهراني. در مورد حركت مرتاضان نيز مسائل فوق جاري است. يك نكته اساسي و مهم كه از همه اين امور به دست مي آيد، همان مقهوريت جهان مادي و علل طبيعي (sesuac larutaN) توسط علل ماوراي مادي (sesuac larutanrepuS) است. اين مسأله خود امري فراتجربي است و خارج از قلمرو تحقيق علمي به معناي اخص (ecneicS) مي باشد; بلكه از طريق تحليل هاي عقلاني (sisylanA lanoitaR) و تعاليم وحياني، يعني علم به معناي اعم (egdelwonK) قابل اثبات است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.