-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1834)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1069)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28909 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ميزان نظارت خالق متعال در قوانين طبيعت تا چه اندازه است؟
هيچ حركتي در جهان بدون اذن و مشيت الهي صورت نمي گيرد؛ حتي برگي بدون آگاهي و اذن او از درخت نمي افتد. البته بايستي توجه داشت كه اراده و مشيت الهي، در قالب اسباب و سنت ها مقرر شده و از جانب او جريان مي يابد. دانه اي كه در مكان مرطوب قرار مي گيرد سبز مي شود. اين سنت الهي است كه در جهان حاكم است. همين دانه اگر در جاي خشك باشد سبز نمي شود؛ اين هم مشيت خدا است. بنابراين خداوند مجموعه اي از سنن را در طبيعت و نظام هاي هستي برقرار كرده و جريان امور برطبق اين سنن انجام مي پذيرد. حال كسي كه مريض مي شود ممكن است دوگونه سخن بگويد: الف) خداوند مرا مريض كرد، ب ) ويروس مرا بيمار كرد. جمله اول در هر صورت صحيح است، ولي جمله دوم در يك صورت صحيح و در يك صورت باطل است. اگر مقصود آن باشد كه ويروس در تأثير خود مستقل است (خارج از سنن و مشيت الهي) اين سخن باطل است؛ ولي چنانچه غرض آن باشد كه ويروس از جمله اسباب مقرر در نظام هستي است كه موجب بيماري مي شود، اين برداشت كاملاً صحيح است. همين طور در مورد شفاي از بيماري اگر كسي بگويد دارو و دكتر مرا شفا داد و غرض او آن باشد كه اين ها اسبابي هستند كه خداوند چنين تأثيراتي را به آنها داده است، مطلب صحيح است؛ ولي اگر مقصود تأثير مستقل اين پديده ها باشد (منهاي اراده الهي) سخني سراسر باطل و پوچ است. اما در مورد اين كه آيا بيمار شدن يك نفر نشانه قهر الهي است؟! اين ادعا كليت ندارد. بيماري از ديدگاه كلي و سنت هاي الهي، ممكن است نشانه يكي از اين امور باشد: 1- نشانه لطف خداوند به بنده (در مواردي كه بيماري موجب قرب به خدا و توجه به او مي گردد؛ چنان كه اولياي الهي از اين گونه ابتلائات داشته اند مانند حضرت ايوب)، 2- امتحان و ابتلاي بنده، 3- پي آمد بعضي از گناهان، 4- پي آمد عدم مراقبت از خويش، 5- نشانه قهر الهي. البته تعيين مورد بسيار كار مشكلي است و جز اولياي الهي - كه واقف بر اسرار باشند - كسي قادر به تشخيص قطعي آن نيست. بنابراين ما نيز بهتر است از قضاوت كردن، در اين گونه موارد بپرهيزيم. زلزله نيز نوعاً از حوادث طبيعي جهان است كه به صورت مستمر اتفاق مي افتد. البته زلزله به عنوان عقوبت و بلا نيز ممكن است اتفاق بيفتد و همان مطالبي كه در مورد بيمار گفته شد، در مورد زلزله نيز صادق است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.