-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2891 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:223

چرا بعضي داراي ثروت و بعضي فقير يا عده اي زيبا و عده اي زشت اند؟

چرا خداوند تبعيض قائل شده و فرق گذاشته است ؟! آيا در ثواب و جزا فرقي بين اين گونه افراد هست ؟

از ديدگاه اسلام , جهان به بهترين شكل خلق شده و عقيده بر اين است كه بهتر از اين ممكن نبوده است . جهان مادي , كرات آسماني و زمين و قوانين حاكم بر آن , هم خصوصيات مادي را داراست و هم در عين مادي بودن به بهترين وجهِ ممكن آفريده شده است . در عالم ماده تضاد, برخورد, كنش و واكنش , فعل و انفعال ,تأثير و تأثر, درد و رنج و آثار و تبعات آن , وجود دارد و گريزي از آن ها نيست و اين همان است كه حكماي اسلامي از آن به تعبير كرده اند.

قرآن مي گويد: و در جاي ديگر فرمود: (1)

كه شايستگي آن را داشت و سپس آن را در راهي كه بايد برود, راهنمايي كرد>.

اقتضاي را دارد; لذا حكماي اسلامي قائل به زيبايي هر چه كه موجود است ,مي باشند و مي گويند: كل موجود خير; هر موجودي , خير است . در قرآن آمده است : ;(2) همهء خير و خوبي ها به دست تو اتس و تو بر هر چيزي توانا هستي >.

مناسب خلق كرده است >.

اساس حق و به جا و مناسب آفريده است >.

واژهء به معناي مناسب و آنچه كه بايد باشد و اگر نباشد, ناحق و نادرست است , مي باشد.(3)

و اين كه حكما مي گويند: جهان بر پايهء حكمت و عدل بنا شده , به اين معنا است كه هر چيز از جهان كه مخلوق خدا است , زيبا و مناسب و به جا است و هيچ چيز بي جا و نا مناسب نيست , مثلاً خلقت انسان پر ازظرافت و زيبايي و قانون مندي است و هم چنين هر موجود ديگر.

آن چه كه به نظر مي رسد نا متعال است , ربطي به خلقت خدا ندارد و يا در اثر تضاد موجود در عالم ماده ,اين چنين شده است , مثلاً وقتي مي بينيم شخصي نابينا به دنيا آمده يا شَل مي باشد يا معلوليت هاي ديگري دارد, بر اثر ندانم كاري هاي پدر و مادر است يا به خاطر تضاد موجود در عالم ماده است . مثلاً وقتي كه تضادي پيش مي آيد و پاي شخصي در اثر برخورد با ماشين يا افتادن از جاي بلند و وارد شدن ضربه مي شكند, اين طبيعت اين طبيعت عالم ماده است . خداوند متعال چشم انسان را براي ديدن , با ظرافت و قوانين خاصي خلق كرده و زيبا هم آفريده و چون ظريف است اگر يك سوزن با آن برخورد و تصادم كند, ممكن است از بين برود.

كمبود, نقص , فقر, زشتي , زيبايي , ثروت و ديگر موارد كه به خدا نسبت داده و پندار مي شود خداوند كسي را فقير يا ثروتمند يا زشت يا زيبا خلق كرده است , درست نيست ; اين ها همه به خاطر مراعات كردن يا نكردن قانون ها و سنّت هاي الهي و يا جهل انسان است .

اخيراً دانشمندان به فكر اصلاح نژاد افتاده اند; يعني اگر فلان پسر با فلان دختر ازدواج كند, بچه شان زيباخواهد بود.

در دستورهاي اسلامي به خانم ها قبل از حاملگي و بعد از حاملگي سفارش هايي از حيث غذا و ميوه شده است ; مثلاً اگر زن بِهْ يا سيب يا گلابي يا خرما بخورد, فرزند چگونه و به چه شكلي مي شود;

بنابراين نقص ها و كمبودهايي را كه به خاطر مراعات نكردن سنّت هاي الهي به وجود مي آيد, نمي توان به خدا نسبت داد و آن را ظلم يا بي عدالتي و تبعيض شمرد; درست مانند اين كه شما غذا را به واسطهء زياد ريختن نمك , شور كرده باشيد و قابل خوردن نباشد يا غذا را بسوزانيد; اين ها چه ربطي به خدا دارد؟! اين نقص ها را مابه وجود آورده ايم .

موجودات با ذات حقّ تعالي نسبت متساوي دارند و هر كدام با قانون خاص خورد خلق شده اند: < انا كل شيء خلقناه بقدر;(4) ما هر چيزي را به اندازه خلق كرديم >.(اندازه گيري ) و هدايت كرد>.

< لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ;(5) انسان را در بهترين قوام و شكل آفريديم >.

بسياري از كژي ها از جهل و عدم اطلاع و عدم آگاهي از قوانين الهي سرچشمه مي گيرد.

در دنيا يك عدّه سياه پوست يا رنگ هاي ديگر دارند, در حالي كه همهء انسان ها از آدم و حوّا به وجودآمده اند; آدم و حوا سياه چهره يا سفيد چهره ; در هر صورت تفاوت نسل ها به خاطر چيست ؟ مسلّماً عواملي دردنيا بوده كه نسل حضرت آدم دگرگون و متفاوت شده است . مي توان يكي از عوامل را آب و هوا و منطقه دانست .

حال اگر پدران اين سياه پوستان مي دانستند كه اگر در اين منطقه ها زندگي كنند, ژن ها و شمايل ها اين چنين خواهد شد, هرگز به آن مكان ها نمي رفتند; بلكه به مناطقي مي رفتند كه اين طور نشوند. اگر انسان بداند كه عامل فقر و ثروت چيست و چگونه انسان فقير يا ثروتمند مي شود, اين تفاوت ها به وجود نمي آمد. اين ها به خاطر جهل انسان است (انّه كان ظلوماً جهولاً).(6)

چرا خداوند انسان را جاهل آفريد؟

جواب اين اسن كه زمينهء شناخت و علم و بررسي و كاوش و اسباب آن را در اختيار انسان گذاشت . درساليان قديم كه علم پزشكي پيشرفت نكرده بود, هزاران طفل و مادر مي مردند, ولي اكنون چنين نيست . هزاران انسان به واسطهء مرض هاي گوناگون مي مردند, ولي الآن علاج مي شوند. در مسافرت هاي طولاني سختي ها ومرگ هايي اتفاق مي افتاد, ولي الآن در مدت كمي از يك نقطه به نقطهء بسيار دور بدون خستگي سفر مي كنند.بنابراين زمينه هاي شناخت و علم در وجود آدمي نهاده شده است . (و علّم آدم الاسماء كلّها;(7) خداوند اسامي و

نام ها را به آدم آموخت ).

خداوند متعال , عالَم و موجودات را خلق كرده و قوانين و سنّت هايي براي آن ها قرار داده و در خلق عالم وقوانين هيچ تبعيضي قائل نشده است . تبعيض ها و تفاوت ها يا كه مشاهده مي شود, از مراعات نكردن قوانين وسنت هاي الي است و اين ربطي به خداي متعال ندارد.

در اين جا بحث قضا و قدر پيش مي آيد كه بايد به طور مفصل دربارهء آن گفتگو و بحث شود كه در فرصت ديگري به آن مي پردازيم .

حال كه اين چنين شد و بعضي , از نعمت هاي زيبايي , ثروت و وجاهت برخوردارند, با كساني كه از اين نعمت ها برخوردار نيستند, مثلاً سياه پوست يا زشت يا فقير هستند, آيا در ثواب و پاداش با هم مساويند؟

قرآن مي فرمايد:

چه زن كه اعمال صالح انجام دهند و مؤمن باشند, داخل بهشت مي شوند>.

در آيهء ديگر مي فرمايد: < من عمل صالحاً من ذكرا و انثي و هو مؤمن فلنحيّته حياة طيّبة;(8) هر كس عمل صالح انجام دهد ـ چه مذكّر و چه مؤنث ـ در حالي كه مؤمن باشد, ما او را به حيات پاك زنده مي داريم >.

بنابراين ملاك ثواب و پاداش , ايمان و عمل صالح است و فرقي بين سفيد و سياه و فقير و ثروتمند و سالم ومعيوب نيست و هر كس به هر اندازه كه از نعمت هاي الهي بهره مند باشد, بايد پاسخگوي آن باشد.

كه آيا از آن ها خوب استفاده كرديد و شكر آن را به جا آورديد.(9)

قال علي 7 < ما اصف من دار اوّلها عناء و آخرها فناء, في حلالها حساب و في حرامها عقاب ;(10) چگونه دنيايي را كه

اولش سختي و آخرش نيستي و در حلالش حساب و در حرامش عقاب است , توصيف كنم ؟!>.

بنابراين هر كس به هر اندازه كه دارايي هايش بيشتر باشد, حسابرسي او در قيامت بيشتر خواهد بود; لذاپيامبر6فقر را افتخار خود مي داند.(11)

از آن حضرت سؤال شد: فقر چيست ؟

فرمود:

گنجي از گنجينه هاي الهي و كرامتي از خدااست . چيزي است كه خداوند به پيامبر مرسل يا مؤمني كه مورداحترام خدا باشد, عطا مي كند>.

علي 7فرمود: .(12)

پيامبر6فرمود:

دنيا بيشتر باشد, در آخرت كمتر خواهد بود هر چند شخص كريم و بزرگواري باشد>.

باز آن حضرت فرمود: .(13)

(پـاورقي 1.سجده (32 آيهء 7

(پـاورقي 2.آل عمران ( 3 آيهء 26

(پـاورقي 3.المنجد, مادهء حق ّ.

(پـاورقي 4.قمر (54 آيهء 49

(پـاورقي 5.تين (95 آيهء 4

(پـاورقي 6.احزاب (33 آيهء 72

(پـاورقي 7.بقره (2 آيه 31

(پـاورقي 8.نحل (16 آيهء 97

(پـاورقي 9.تكاثر (102 آيهء 8

(پـاورقي 10.بحارالانوار, ج 67 ص 133 به نقل از نهج البلاغه .

(پـاورقي 11.همان , ج 69 ص 49

(پـاورقي 12.همان , ص 48

(پـاورقي 13.بحارالانوار, ج 69 ص 48 حديث 58

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.