-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2894 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

من انساني گوشه گير و منزوي هستم از روز اول در خانوادهاي با سرو صدا و ناآرامي و خلاء محبت و تحقيرها... مواجه شدم، خودباختگي، ترس از ديگران گوشهگيري و كم حوصلگي از خصوصيات من است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

نامه پر از درد و هيجان و شكايتهاي شما از رنجها و يأسها را دريافت و متأثر شديم البته خط زيبا و نوشتار قشنگ شما را ستوديم و از حسن سليقه شما خرسند شديم. خداوند متعال اگر انسانها را متفاوت و زمينههاي زندگي را گوناگون قرار داده، اما از جهات ديگري بعضي از كاستيها را جبران نموده است. شايد در جامعه ديده باشيد كه بعضي افراد به خاطر كندذهني، كم رويي، ترسوبودن، بي كس بودن و بي دست و پا بودن، گمان برده نميشود كه به جايي برسند يا وضع مالي خوبي پيدا بكنند، اما همين افراد به مقام و مال و ثروت زياد و زندگي خوبي دست پيدا كردهاند. يك جوان با خصوصياتي كه در خود سراغ دارد گاهي پيش بيني ميكند و پيش خود فكر ميكند و به خود ميگويد: من كه به هيچ نميارزم و به هيچ جا دست پيدا نميكنم، اما بعد از مدتي با ازدواج و تشكيل خانواده سرر و سامان پيدا كرده و زندگي سالم و با عزت و شوكتي پيدا ميكند. بنابراين، ما نبايد براي آينده خود غصه بخوريم و زندگي فعلي را به خاطر غصهها تباه كنيم. هر كس بايد به اندازه توان خودش زحمت بكشد و توكل بر خدا كند.

امام اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد: غصه روزي را كه هنوز نيامده بر نيامده بر غصه امروزت اضافه نكن (براي آينده غصه نخور).(1)

روحيات، منشها و اخلاق بر دو دستهاند: بعضي آنها ارثي است و از پدر و مادر و خويشان به ارث برده ميشود، مانند كم حرفي، كم رويي و خجالتي بودن يا با پررويي و پرحرفي و...

دسته دوم از خلقيات، خلقيات اكتسابي است؛ يعني از راه محيط، رفيق و خانواده، مدرسه يا كوچه و

خيابان به شخص منتقل ميشود. هر دو قسم ازاين روحيات (ارثي و اكتسابي) قابل تصحيح و تعديل است و ميتوان مرضهاي روحي را به سلامتي روحي تبديل كرد. منتها دسته اول كه ارثي است مشكل بيشتري دارد و زحمت فراواني را ميطلبد.

از عوامل بيماريهاي روحي از ديدگاه دانشمندان علم اخلاق و تربيت عبارتند از:

1- خانواده؛ خانواده نقش بسيار مهمي در شكلگيري شخصيت انسان دارد، لذا اسلام به تشكيل خانواده اهميت داده و سفارش ميكند كه دو نفر جوان كه ميخواهند با هم ازدواج كنند قبل از ازدواج روحيات و اخلاقيات بد را از خود دور كنند و براي تربيت نسل آينده شرايطي را در خود ايجاد كنند، مثلاً ايمان به خدا، ادب خانوادگي و اخلاق پسنديده داشته باشند.

2- اجتماع؛ اجتماع از عوامل مهم درايجاد بيماريهاي روحي و اخلاقي است. اجتماع خانه دوم افراد است و بايد از هر گونه ويروس و ميكروب روحي و جسمي سالم باشد.

3- فقر اقتصادي؛ بسياري از مشكلات رواني مردم به جهت فقر است. فقر انسان را ذليل و سرانجام به ناهنجاريهاي اجتماعي و فسادهاي اخلاقي ميكشاند، لذا در روايات نقل شده كه كاد الفقر ان يكون كفرا(2) نزديك است فقر انسان را كافر كند، اما آن چه ميتواند مسئله فقر اقتصادي و شخص فقير را واكسينه كند ايمان به خدا، قناعت و نگاه كردن به زيردستان است. از امام حسن(ع) سؤال شد ثروت چيست؟

حضرت فرمود: رضايت به رزقي كه خدا در نظر گرفته گر چه كم باشد.(3)

4- علل عاطفي؛ يكي از عوامل بيماريهاي روحي، اختلافات عاطفي است، كسي كه از نظر فهم و درك ضعيف باشد ممكن است ديگران او را تمسخر و سرزنش كنند و مرتب به خاطر حافظه ضعيف يا علم كم، مورد اذيّت و آزار واقع شده و سرخورده شود در نتيجه دچار بيماريهاي روحي و رواني گردد.

5- احساس گناه؛ اگر فردي گناهي كرد، وجدان او همواره به او فشار روحي و رواني ميآورد و او را بيمار ميسازد، لذا اسلام راه چاره انديشي براي كساني كه احياناً دچار گناه ميشوند قرار داده و آ؛ توبه است. و اميدواري به فضل پروردگار و اين كه توبه تا آخرين لحظات قابل قبول است. هيچ كس نبايد نااميد باشد.

برادر عزيز و گرامي:

مشكلاتي كه شما بيان كردهايد ناشي از بعضي عوامل بالا ميباشد، همان طور كه گفتهايد، فقر خانوادگي، تحقير و سركوفتها و حقارتها باعث اين مشكلات شده است، اما راه حل: بزرگترين مانع حل مشكلات شما اين است كهمشكلات خود را بزرگ و مانند كوه ميدانيد و فكر ميكنيد نميتوانيد بر آنها فائق شويد. بسياري از افراد با اين مشكلات روبرو هستند، اما تصميم بر مبارزه و حل كردن مشكل ميگيرند و موفق ميشوند.

اين كه از جامعه و خويشان فراري هستيد و دوست داريد تنها باشيد، راه حلش اين است كه بر خلاف آن عمل كنيد، مثلاً در مجامع عمومي مانند مساجد، حسينيهها و... شركت كنيد. سعي كنيد مطالبي را آماده كنيد و در جلسه جوانان، جلسات مذهبي بخوانيد، كم كم اين روحيه گوشهگيري، كم حرفي، خجالتي بودن، ترس از ديگران، هم به لطف خداوند متعال برطرف ميشود و در اجتماعات مذكور دوستان خوب پيدا ميكنيد و هم چنين سائر مشكلات شما برطرف ميشود.

پي نوشتها:

1. نهج البلاغه، كلمات قصار، 267.

2. امالي صدوق، ص 295.

3. محمد حسين حق جو، اضطراب و نگراني، ص 34، به نقل از مجالس السئّيه، ج 2، ص 365.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.