-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20445)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13085)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9767)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5308)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2542)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1664)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1558)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1091)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(947)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29010 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چطور ميتوان عصمت پيامبر و ائمه را بطور قطع ثابت نمود؟
از آن جا كه پيامبر بايد معصوم باشد (چنانكه در جاي خود مستدل گشته است) با اثبات اين مطلب كه حضرت محمد(ص) پيامبر است، مي توان بر معصوميت او دليل اقامه كرد. امّا راه اثبات نبوت پيامبر اسلام سه طريق است: اول: جمع قرآين: سوابق زندگي هر انساني راه اطمينان بخشي براي تشخيص درستي و نادرستي ادعاهاي اوست، مراجعه به زندگي چهل ساله پيامبر اسلام(ص) - كه كتابهاي تاريخي مستند براي ما گزارش كرده اند - بيان گر پاكي، امانت، صداقت، راستي و درستي او در همه ابعاد زندگي بوده است. اطمينان مردم به او آن قدر زياد بود كه او را امين لقب دادند و در حدي از اخلاق حسنه قرار داشت كه پس از بعثت، دشمنانش - كه از هر حربه اي استفاده مي كردند - نتوانستند او را به خلاف كاري، ظلم، دروغ، خيانت و هيچ آلودگي ديگري متهم سازند. در عين حال او در عين امي بودن، حقايقي را براي بشر بيان مي كد كه اوج انديشه انسان در مسايل خداشناسي، انسان شناسي و راه و رسم صحيح زندگي به شمار مي رود. وقتي اين موارد در كنار يكديگر قرار مي گيرد، ترديدي باقي نمي گذارد كه محمد بن عبدالله به حقيقت فرستاده خدا براي هدايت مردم بود. دوم: معرفي پيامبر پيشين. از مطالعه تاريخ به دست مي آيد كه پيامبر پيشين، بعثت پيامبر اسلام را بشارت داده بودند و گروهي از اهل كتاب، در انتظار ظهور او روز شماري مي كردند و نشان رهايي روشن و گويا از وي در دست داشتند. سوم: معجزه، يكي از مهم ترين راههاي اثبات نبوت آن است كه مدعي نبوت معجزه بياورد و از اين طريق ارتباط خاص خود را با خدا براي مردم روشن سازد. كتاب هاي تاريخ و حديث معجزات فراواني را از پيامبر اسلام ثبت و ضبط كرده است، مانند سخن گفتن سنگ ريزه در دستان او، {V(بحارالانوار، ج 17، صص 373 و 377 و دلائل النبوة، ج 6، صص 64 و 65)V}. شهادت دادن گرگ به رسالت او، {V(همان، صص 41 و 44 و ج 17، صص 393 - 394)V} انشقاق قمر، {V(دلائل النبوة، ج 2، صص 261 - 268 و بحارالانوار، ج 17، ص 355)V}. حركت كردن درخت به سوي او و بازگشتن آن به محل اوليه، {V(دلائل النبوة، ج 6، صص 13 - 17)V} و... اما روشن ترين و ارزشمندترين آنها قرآن كريم است كه معجزه جاوداني و هميشه باقي پيامبر اسلام است، {V(نگا: در سنامه عقايد، علي شيرواني، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، چاپ اوّل، 1376 ش، صص 154 - 159)V}. و همين معجزه الهي صفاتي را براي رسول اكرم(ص) شمارش مي كند كه تنها در مورد معصوم صادق است، {V(نگا: حاقه/41، قلم/5، اعرف/157، آل عمران/159، نجم/2 - 4، شعراء/28، توبه/129)V}. بنابراين، حال كه اثبات شد حضرت محمد(ص) پيامبر است و پيامبر بايد معصوم باشد، حضرت محمد(ص) نيز معصوم خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.