-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خلقت جهان و موجودات از قوانين طبيعي بهره گرفته شده يا در مواردي خلاف اين قوانين هم صورت گرفته؟
خداوند متعال آفرينش جهان را نه بر اساس قوانين طبيعي انجام داده است نه بر خلاف آن چرا؟ زيرا قوانين طبيعي از آفرينش الهي نتيجه شده است. به عبارت ديگر قوانين طبيعي بر اساس آفرينش الهي است نه آفرينش الهي مبتني بر قوانين طبيعي، آنچه مسلم است بر سراسر خلقت، قانون عمومي علت و معلول حكمفرماست و اين قانون مبتني بر فعل الهي است بنابراين در قرآن و روايات از «خلقت» به «فطر» و از خالق به «فاطر« تعبير شده است. زيرا «فطر» يعني خلقت و آفرينش ابتدايي و ابداعي، يعني آفرينش بدون سابقه و نقشه و غيرتقليدي. اين انسان است كه تمام كارهايش بر اساس تقليد از طبيعت است. كارهاي ما انسانها، تمامي الگوبرداري از طبيعتي است كه وجود دارد حتي اختراعات و ابتكارات انسانها، مايه هاي اصليشان در طبيعت است. اما فعل و آفرينش خدا، صنعي نيست كه از ديگري تقليد كرده باشد. زيرا مقدم بر صنع او چيزي نيست. (درج. فطرت استاد مطهري، ص 21-19) مناسب مي دانم به برخي آيات و احاديث فقط از نهج البلاغه اشاره كنم. {A{/Bفَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ {w5-8w}{I6:79I}/}A}{M؛ آسمانها و زمين را ابداع كرد و آفريدM} {V(انعام/79) V} {A{/Bقُلِ اَلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ{w10-14w}{I17:51I}/}A}{M؛ بگو: همان كسي كه نخستين بار شما را ابداع كرد و آفريدM} {V(اسراء/51) V} {A{/Bوَ اَلَّذِي فَطَرَنا{w9-11w}{I20:72I}/}A}{M؛ سوگند به آنكه ما را ابداع كرد و آفريدM} {V(طه/72) V} {A{/Bفاطِرِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ {w7-10w}{I6:14I}*/}A}{M؛ آفريننده و مبدع آسمانها و زمين است M} {V(انعام/14) V} آيات زياد است و اين مشت نمونه خروار است. در اولين خطبه نهج البلاغه نيز چنين مي خوانيم: {Hفَطَرَ الخلائق بِقدرته H}{M؛ به قدرتش آفريده ها را بصورتي ابداعي بيافريد M} يا در خطبه 91 مي فرمايد: {Hبَدَايا خَلائقَ اَحْكَمَ صُنْعها و فَطَرَها علي ما اَرادَ و ابْتَداعهاH}{M؛ آفريده ها را آفريد و در آفرينش آنها حكمت به خرج داد و آنها را آنسان كه مي خواست ابداع كردM}. يا در خطبه 185 درباره خلقت و آفرينش مورچه مطالبي مي فرمايد و آنگاه مي فرمايد: {Hاَنَّ فاطِرَ النَمْلَةَ هُوَ فاطرُ النَخْلَةِH}{M؛ آفريدگار مورچه همان آفريدگار درخت خرماست، آفرينش هر دو نيز ابداعي است M}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.