-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش اعتقاد به خداوند در زندگي انسان چگونه قابل درك است؟
برخي تصور مي كنند، در انجام هر كاري، بايد بخشي از كار را انجام دهند و بخشي ديگر را به خدا بسپارد و اين شرك است زيرا شرك يعني در ذات و صفت و فعل خدا شريك قائل شدند و ما خودمان را در انجام فعل با خدا شريك كرده ايم. برخي ديگر بدون توجه به وظيفه انسان كه كار و عمل است، مي گويند ما بايد به خدا اعتماد كنيم و هيچ كاري نكنيم و خدا خودش كارها را درست مي كند و اين سكون و توقف و تعطيلي قواي روحي و جسمي ماست و هيچ اثري ندارد. واقعيت اين است كه انسان بايد در تمام برنامه ريزي ها و رفتار خود، تماماً برخدا توكل و اعتماد داشته باشد و به قول شما روي كمك خدا حساب باز كند. زيرا قرآن، سوره طلاق/3 مي فرمايد: {A{/Bوَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {w7-13w}{I65:3I}/}A}{M؛ هر كس بر خدا توكل كند، خدا او را كافي است M} اما چگونه؟ انسان تا زنده است، موظف به تلاش و كوشش و كار است. زيرا دنيا راهي است كه بايد پيمود و اين راه سخت و دشوار و پرمشقت و رنج است و با اراده سست پيمودن نمي شود و با اعتماد به خدا و توكل بر او هراس از دل زدوده مي شود و راه بدرستي طي مي شود و اگر ما در اين تلاش و كوشش خود بر اعتماد و اطمينان الهي تكيه بزنيم با اراده اي مستحكم راه سخت را مي پيماييم. بنابراين توكل جنبه روحي دارد، هر كس به خدا توكل كند و كار خود را به خدا بسپارد، خدا براي او كافي است و البته روشن است كه اين صرف سخن و ادعا نيست. واقعاً بايد كار را به خدا سپرد و آنگاه با ايمان كامل و محكم راه را پيمود و در اين صورت است كه در تمام برنامه ريزي هاي خود، حتماً و فقط به خدا اطمينان داريم و روي ياري و نصرت او حساب باز مي كنيم و نيازي به ديگري احساس نمي كنيم و در اين صورت داراي اراده اي محكم و پولادين مي شويم بنابراين توكل امر قراردادي نيست. بلكه حالتي روحي است. من در كار خود فقط خدا را مد نظر قرار مي دهم و فقط فرمانبردار او هستم و كار خود را بر اساس دستورات او انجام مي دهم و اعتمادم به اوست. نتيجه كار با خداست. در اين صورت كار من نيز حل مي شود. زيرا هر انساني منحصراً براي خوشبختي و سعادت خود تلاش مي كند. و فطرتاً طالب آسايش است و انجام وظيفه و پيمودن راه ما را به سعادت مي رساند. من بنده هستم و طبق وظيفه خود عمل مي كنم و مطمئنم كه خدا مرا كفايت مي كند. {A{/Bأَ لَيْسَ اَللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ {w1-5w}{I39:36I}/}A} {V(زمر/36)V} {Mآيا خدا بنده اش را كافي نيست؟M} و او خوشبختي دنيا و آخرت مرا تأمين مي كند. پس اعتماد به خدا و توكل و اعتماد به او ما را وادار به عمل مي كند و ترس ها و بيمها را از ما مي گيرد، و توكل تضمين الهي است كه هر كس كه عمل و رفتارش مطابق حق باشد، چون نظام عالم بر اساس حق و نظم استوار است، تأييدات معنوي الهي پشت سر اوست. سخن آخر اينكه تمام جهان و موجودات آن سپاهيان خدا هستند و در اختيار او، قواي روحي و جسمي ما نيز در اختيار اوست. آنكه در برنامه ريزي خود، تمام كارها را بر اساس اعتقاد به خدا و اعتماد بر او و فرمانبرداري انجام مي دهد، در حقيقت ياري خدا را براي خود جلب مي كند. آنگاه تمام مخلوقات الهي -كه سپاهيان خدايند با او هماهنگ خواهند شد و از هيچ چيز شكست نمي خورد. نتيجه اينكه در تمام برنامه ريزيها و رفتار خود از ابتدا تا انتها بايد بر خدا توكل و اعتماد داشت. براي مطالعه به كتابهاي زير مراجعه فرماييد: 1- آشنايي با قرآن، استاد مطهري، ج 8، ص 30 - 25. 2- بيست گفتار، استاد شهيد مطهري، ص 161 - 159. 3- حق و باطل، استاد شهيد مطهري، ص 123.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.