-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11250)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8494)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4629)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اختلاف بزرگان در مسأله ولايت فقيه چيست و آيا عدم اعتقاد به آن بي ديني محسوب مي شود؟
براي پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد: {Tمقدمه اول:T} در جمهوري اسلامي ايران، غيرمسلمانان و ديگر كساني كه به هر علت ولايت فقيه را قبول ندارند، در حكومتي زندگي مي كنند كه مانند ديگر حكومت هاي مردمي متكي بر آراي مردم است. {Tمقدمه دوم:T} مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند: اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند. دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند. سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند. چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند. {Tمقدمه سوم:T} مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است: الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را صحيح نمي داند. چنين مخالفتي في نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد و مسلماً منافاتي با مسلماني شخص ندارد. ب ) مخالفت عملي، اين گونه مخالفت مسلماً حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك جداگانه قابل بررسي است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي دارد. حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم الاجراست. چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد و هيچ قانون و نظام سياسي اعم از اسلام و غير اسلام آشوب، قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد. اما در مورد اختلافي بودن مسأله ولايت فقيه بايد متذكر شد: در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم دارا است ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزي استثناء شده باشد. از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به ولايت مطلقه تعبير مي كنند و قيد مطلقه در مقابل نقطه نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد و اين فقها به ولايت مقيده معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند، {V(محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ص 59 و 60)V}. اختلافات فقهاء در ميزان دلالت ادله ولايت فقيه مي باشد كه طرح تفصيلي آن در اين مجال ممكن نيست. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- ولايت و ديانت، استاد مهدي هادوي تهراني، نشر خانه خرد 2- ولايت فقيه، آيت اللَّه جوادي آملي، نشر اسراء

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.