-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11181)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8475)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29041 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ميتوان ثابت كرد كه معجزه با قانون عليت هم خواني دارد؟
جاي بحث و گفتگو نيست كه هر پديده اي داراي علتي است كه آنرا بوجود مي آورد و قانون عليت و معلوليت از قوانين محكم و استوار عقل است كه ابداً قابل استثناء نيست بنابراين معجزه پيامبران كه خود پديده اي محسوب مي شود. بايد داراي علتي باشد كه سرچشمه وجود آن بشمار مي رود اكنون بايد ديد معجزه پيامبران در سايه چه علتي پديد مي آيد. براي معجزه پيامبران يكي از سه علت زير را مي توان نام برد: 1- علل طبيعي؛ 2- تأثير نفوس و ارواح پيامبران؛ 3- علل مجرد از ماده مانند فرشتگان الف - علت طبيعي ناشناخته مقصود از آن اينست كه ممكن است براي پيدايش يك پديده دو راه وجود داشته باشد يكي از آن دو راه معروف و شناخته شده باشد و ديگري مجهول و ناشناخته باشد ولي از آنجا كه پيامبران با سرچشمه علم نامتناهي خدا ارتباط دارند ممكن است از راه وحي به اين قسم از علل آشنا شوند و پديده اي را بوجود آورند. اتفاقاً در اجتماع ما شبيه و مانند آن وجود دارد مثلاً يك مهندس كشاورزي بر اثر آگاهي از عوامل رشد و نمو و موانع آن نهال درختي را ظرف سه سال به ثمر مي رساند در صورتي كه يك باغبان عادي و غيرمطّلع از اصول گياه شناسي اين راه را در مدت ده سال طي مي كند. از اين نظر هيچ منعي نيست كه پيامبران بر اثر ارتباط با جهان غيب و در پرتو داشتن حس و شعور مرموزي بنام وحي از يك سلسله علل طبيعي مجهول و ناشناخته آگاهي داشته باشند كه نوع انسانها از آن غافل و بي اطلاع باشند و از اين طريق در ايجاد پديده هاي مورد نظر كمك بگيرند. ب - تأثير نفوس و ارواح پيامبران ممكن است برخي از پديده ها معلول تأثير نفوس پيامبران و اثر مستقيم ارواح نيرومند آنها باشند زيرا ما مرتاضان را مشاهده مي كنيم كه در پرتو رياضت و مجاهدت به مقامي مي رسند كه قادر به انجام كارهاي عجيب و حيرت انگيزي مي گردند كه از حيطه توانايي افراد عادي بيرون است به كارهايي دست مي زنند كه جز اينكه آنها را معلول اراده نيرومند و نيروي مرموز نفوس آنها بدانيم تفسير ديگري ندارد. بنابراين چه مانعي دارد كه بگوئيم نفوس پيامبران بر اثر توجه و عنايت بي پايان خداوند قادر به انجام كارهايي مي گردند كه از حيطه قدرت بشر بيرون است. ج - علل مجرد از ماده ممكن است در پيدايش پديده اي عوامل مجرد از ماده مانند فرشته مؤثر باشد. يعني فرشته از طرف خداوند مأمور گردد كه دهكده اي را ويران كند و يا پس از خواست پيامبر به دست او معجزه ظاهر سازد چرا كه فرشتگان مظاهر قدرت الهي و مأموران تدبير و جنود و سپاه حق در جهان خلقت مي باشند و از اين نظر قرآن از آنان به لفظ {A{/Bفَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً{w1-2w}{I79:5I}/}A}{M؛ تدبيركنندگان امور خلقت و آفرينش M} {V(سوره نازعات، آيه 5)V} تعبير كرده است. خلاصه اينكه يك پديده طبيعي علاوه بر علت مادي مي تواند در پرتو يكي از اين عوامل سه گانه نيز محقق شود و هرگز علت يك پديده منحصر به همان عامل طبيعي عادي شناخته شده نيست كه منكران اعجاز تصور كرده اند بلكه هر يك از اين عوامل مي تواند پديده اي را بوجود بياورند و اگر در پيدايش پديده اي علت عادي را نديديم نبايد فوراً تصور كنيم كه اين پديده بدون علت بوجود آمده است. و لذا در هر حال هيچ معجزه اي معلول بدون علت نيست بلكه فاقد علت عادي مي باشد. نه علت واقعي و حقيقي {V(ر.ك: الهيات و معارف اسلامي، آيت الله جعفر سبحاني، ص 203)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.