-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20615)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9867)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5333)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1666)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1561)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1341)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1096)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(951)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29045 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با ديوانه و مجنون در دنياي برزخ و آخرت چگونه برخورد مي شود؟
آنچه كه در آيات و روايات به طور صريح مطرح گشته است، در باب كساني است كه يا در راه كفر و ضلالت قدم برداشته اند و يا در راه ايمان وعقايد درست حركت كرده اند. اين دو گروه با ورود به برزخ مورد آزمون قرار مي گيرند و مرحله به مرحله تا رسيدن به جايگاه اصلي خويش كه دوزخ و بهشت است پيش مي روند؛ اما آناني كه در حيات دنيوي در حال استضحاف فكري بوده و از رشد لازم و مطلوب فكري برخوردار نبوده و در نتيجه، نه به سوي ايمان و عقايد حق راه يافته اند و نه به سوي كفر و ضلالت، در برزخ و قبر نيز مورد سؤال قرار نگرفته و وضعيتشان تا بروز و ظهور قيامت نامشخص است. شايد بتوان گفت كه اينان به لحاظ محفوظ بودن فطرت اوليه و اصلي شان از انحراف كامل و ضايع نشدن استعداد فطري در وجودشان و به مقتضاي هدايتي كه در فطرت نهفته است، بعد از مرگ و يا قرار گرفتن در نظام برزخي در مسير خاصي كه مسير كمال است مي افتند و به سوي لقاء رب هدايت مي شوند و اگر فطرت آنان محفوظ نبوده و استعدادها ضايع باشد، به سوي عذاب مي روند. اما در عين حال بايد به دو نكته توجه داشت: 1- براساس آيات و روايات، مستضعفين داراي طبقات هستند؛ يعني، مستضعف انواعي دارد مثل طبقه اي از اهل ايمان كه به ظاهر ايمان داشته ولي در تعميق و تمحيض آن از نظر تحقيق و عمل كوشش نكرده اند يا مثل طبقه اي از اصل اسلام، يا طبقه اي از ارباب مذاهب ديگر كه از استضحاف برخوردار بوده و در طريقه خود سير مي كرده اند ولي هيچ گونه احتمال نمي داده اند كه حق و حقيقت چيز ديگري باشد و مفهوم اختلاف عقيدتي بر ايشان مطرح نبوده است و از سادگي بخصوصي برخوردار بوده اند يا مثل ديوانه ها يا بچه ها. 2- بنا بر آنچه از متون اسلامي استفاده مي شود، امر مستضعفين فكري موكول به مشيت حضرت حق بوده و يا در طريق بهشت مي افتند يا در طريق جهنم. پيداست كه مشيت حق درخصوص طبقات مختلف مستضعفين و افراد هر طبقه اي يكسان نبوده و در مورد هر فردي از هر طبقه اي حساب شده خواهد بود. بر اين اساس مي توان گفت كه هر فردي كه انجذاب او به سوي حضرت حق در مجموع، غالب بر فرار و دوري و عناد وي باشد بعد از گذشتن از عوالم و ديدن عذاب ها و سختي ها و احياناً آتش ها، به جوار حق يعني به بهشت راه مي يابد و اگر جانب فرار و عناد غالب بود به سوي جهنم، جهنم ها كشيده خواهد شد. به بيان ديگر، هر فردي از مستضعفين براساس خصوصيات خاصي كه دارد و بالاخره در اكتساب آنها خود او نقش داشته است يا در مسيري كه به بهشت منتهي مي شود قرار مي گيرد و يا در مسيري كه به جهنم منتهي مي گردد خواهد افتاد و اين مشخص بودن مسير با ورود به برزخ شروع مي گردد. اما چيزي كه هست نه خود او و نه كس ديگري مي تواند بفهمد كه او در كدام مسير است و كار او به كجا خواهد كشيد نه در دنيا و نه در برزخ و نه در اول حشر معلوم خواهد شد كه جريان امر وي چگونه خواهد بود تا جايي كه وضع او به مرور و با پيش آمدن عوالم معلوم گردد و تا جايي كه مشمول غفران حق باشد و يا مشمول عذاب او، {V(نگا: معاد يا بازگشت به سوي خدا، استاد محمد شجاعي، شركت سهامي انتشار، تهران، چاپ اول، پاييز 1362ش، ج 1، صص 314 - 317) V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.