-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20261)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9727)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5286)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2538)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1660)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1548)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(943)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29047 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رابطه بين ماهيت و وجود در عالم عين چگونه است و خلقت الهي چگونه تحقق مي يابد؟
ما نسبت به اشياء همواره دو معني را تشخيص مي دهيم و هر دو را در مورد آنها صادق مي دانيم آن دو چيز يكي هستي است و ديگري ماهيت و چيستي مثلاً مي دانيم كه انسان هست، درخت هست، عدد هست، مقوله هست، اما هر كدام چيستي و ماهيتي جداي از ديگري دارند. و لذا اگر بگوئيم عدد چيست يك پاسخ دارد و اگر بگوئيم انسان چيست پاسخ ديگري دارد. خيلي چيزها هستي روشني دارند يعني مي دانيم كه هستند اما نمي دانيم كه چيستند. مثلاً مي دانيم حيات هست، برق هست، انديشه هست اما نمي دانيم حيات و برق و فكر و تجربه چيست. و بسياري چيزها را مي دانيم كه چيستند مثلاً دائره تعريف روشني نزد ما دارد و مي دانيم كه دايره چيست اما نمي دانيم در طبيعت عيني و خارجي دايره واقعي وجود دارد يا ندارد. پس معلوم مي شود هستي غير از چيستي و ماهيت است. (ر.ك: آشنايي با علوم اسلامي مرحوم مطهري، بخش فلسفه، درس 6) از طرفي مي دانيم كه اين كثرت و دوگانگي ماهيت دو جور صرفاً ذهني است يعني در ظرف خارج هر شيئي دو چيز نيست مثلاً اينچنين نيست كه درخت يا خانه يا ماشين خارجي و عيني در عين وحدت دو چيز باشند كه بخشي از آن چيستي و ماهيت آن باشد و بخشي از آن هستي و وجود آن. بلكه يك حقيقت در خارج وجود دارد و هنگامي كه به آن علم پيدا مي كنيم و صورتي از آن در ذهن ما حاصل مي شود اين خاصيت ذهن ماست كه چيستي آن شي ء را موضوع قرار مي دهد و هستي را بر آن حمل مي كند به اين صورت كه درخت موجود است. خانه يا ماشين موجود است. تا گفتار و ارتباط با ديگران و نقل قول و تشكيل قضاياي ذهني و قياس و فكر ميسر گردد. نتيجه اينكه دوگانگي و انفكاك وجود و ماهيت اختصاص به ذهن ما دارد اما در صحنه خارج يك حقيقت بيشتر موجود نمي باشد و آن هستي و وجود اشياء است. اما در پاسخ اينكه خلقت الهي چگونه تحقق پيدا مي كند بايد گفت: ماجراي خلقت و آفرينش الهي در قالب يك مثال ساده چنين است: همانطور كه يك معمار در درجه اول نقشه ساختماني را كه قصد ساختن آنرا دارد در ذهن خويش مجسم مي كند و بعد از تكميل آن آنچه را كه در ذهن دارد در خارج لباس وجود خارجي مي پوشاند در باب خلقت و آفرينش موجودات و جهان هستي، حضرت حق قبل از آفرينش جهان به همه تار و پود و خصوصيات نظام هستي علم دارد و چونكه اراده نمايد بر ايجاد اشياء به معلومات خويش وجود مي بخشد و آنها موجود مي شوند. و لذا قبل از اراده حق اشياء وجود علمي دارند نزد خداوند. و بعد از اراده پروردگار بر ايجاد آنها وجود عيني و خارجي پيدا مي كنند. و قبل از اراده خداوند بر ايجاد اشياء نه از وجود آنها خبري است و نه از ماهيت آنها در عالم عين. براي اطلاع بيشتر ر.ك: مبدأ و معاد، آيت الله جوادي آملي، مقاله هشتم، نظام احسن جهان هستي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.